Broumovsko

Broumovskem rozumíme nevelké území stejnojmenného výběžku v severovýchodním koutu Čech odděleného od vnitrozemí výrazným hřebenem Broumovských stěn. V širším slova smyslu je Broumovsko definováno rovněž územím stejnojmenné Chráněné krajinné oblasti, která zahrnuje ještě území Teplic nad Metují, Police nad Metují a Adršpachu.

Collegium pro arte antiqua v letech 1998 - 2008 uskutečnilo v oblasti Broumovska několik rozsáhlých programů, o nichž dílčím způsobem informují i tyto stránky. Společnost tu získala a obnovila krásnou památkově chráněnou budovu bývalé fary v Heřmánkovicích, která se stala na celých sedm let sídlem společnosti a současně místem pro prožitkové pobyty mladých lidí a rodin i středobodem mnohých kulturních i vzdělávacích aktivit.

Hlavním cílem desetiletého snažení Collegia na Broumovsku bylo poznání, dokumentace a oživení přírodního, kulturního a památkového fondu této výjimečné krajiny. Jednotlivé programy a jejich dílčí aktivity rozvíjené v četných projektech směřovaly k pochopení a tvořivému naplnění vlastního života respektujícícho zděděné hodnoty, ale zároveň energicky ověřující nové možnosti spojení člověka s krajinou.

Na podzim 2008 bylo dlouhodobé působení ukončeno prodejem historického domu. Podrobné pozadí tohoto kroku a mírně analytické ohlédnutí za touto etapou života Collegia připravujeme k publikování.
Creative Commons License