Broumovsko

Anotace projektu

Původní projekt Zapadlými cestami minulosti vznikl v roce 1999. Jeho prvotním cílem bylo detailně poznat krajinu Broumovska, která je výrazně určována po staletí trvajícím působením benediktinů.

Zdaleka nejznámějším a nejnavštěvovanějším dokladem této vytrvalé činnosti je soubor 10 kostelů tzv. Broumovské skupiny.

Dalším nepřehlédnutelným rysem benediktinského snažení je nesmírné množství dochovaných kamenných drobných skarálních staveb, které jsou svojí četností i kvalitou zhotovení v rámci naší země unikátní. Desítky studentů a dalších dobrovolníků provedly v následujících letech zevrubnou inventarizaci a dokumentaci téměř tří set těchto křížů, světeckých soch, kaplí a dalších objektů a vytvořily ucelenou databázi památek.

Práde v projektu je v této chvíli uzavřena. Nicméně nasbíraný materiál nabízí celou řadu dalších námětů na využití a zpracování. Čeká na pilné ruce a otevřené hlavy.
Creative Commons License