Broumovsko

Památky Broumovska

Území Broumovska je pozoruhodné svojí četností velmi autenticky zachovaných památkových objektů. Jejich výčet by mohl začít monumentálním benediktinským klášternem v Broumově a pokračovat přes skupinu 10 venkovských kostelů z dílny otce a syna Dientzenhoferových, řadu výstavných vesnických statků až po drobné sakrální objekty v krajině i četné ukázky hodnotných industriálních objektů.

Poznávání a studium tohoto zajímavého fenoménu patřilo k hlavnímu zájmu Collegia po celou dobu jeho působení na Broumovsku.

  • Databáze památek
  • Broumovská skupina kostelů
  • Texty Broumovsku
  • Doporučená literatura    Creative Commons License