Broumovsko

Tento malý pozdně barokní skvost získalo Collegium pro arte antiqua v roce 2001 koupí od Břevnovsko - Broumovského opatství. Desítky let neobývaný památkově chráněný objekt byl v havarijním stavu v dalších letech bylo vynaloženo velké množství dobrovolné práce i prostředků na jeho obnovu a postupné uvedení do života.

Po dobu sedmi let sloužil jako základna pro vzdělávací a prožitkové pobyty převážně mladých lidí a rodin. Lidé přijížděli především za poznáním nevšední kulturní krajiny kultivované po mnohá staletí benediktiny a hluboce poznamenané vyhnáním původních obyvatel po roce 1945.

  • Fara - obnova
  • Fara - znovuzrození
  • Fara - podrobnosti
  • Fara - fotografie
  • Fara - mapa
  • Fara - časopis Heřmánek
  • Fara - Heřmánkovické farní bratrstvo    Creative Commons License