Související odkazy

Hudebniny


Vlastní notová produkce Collegia

Collegium pro arte antiqua vytváří celou řadu vlastních hudebnin pro nejširší Potřebu. Převažují materiály určené k hudebnímu vyžití rodin nebo jiných uměnímilovných společenství a také praktické úpravy staré hudby.

Část produkce je možno stáhnout ve formátu Pdf. chcete-li se ovšem spolu s námi těšit z pěkných zpěvníčků či not a nebo dokonce šířit či podporovat i vnější kulturu mezilidských vztahů , budeme raději, pokud si vybrané tituly objednáte.


Hudební archiv Collegia
Collegium pro arte antiqua po celou dobu své existence spravuje rozsáhlý archiv hudebnin. Převažuje hudba sólová i komorní hudba pro zobcové a příčné flétny a jejich kombinace s jinými nástroji. Zastoupena jsou ovšem i díla vokálně - instrumentální a něco kytarových not.
Notové materiály ke stažení

Pro vlastní potřebu členů Collegia, pedagogů, přátel a frekventantů Seminářů waldorfské pedagogiky jsou volně k dispozici nejvíce využívané notové materiály. V nabídce jsou také některé tituly z vlastní produkce Collegia.


Užitečné hudební odkazy

Řada volně dostupných notových materiálů je umístěna také na webové síti. V množství nabídnutých odkazů můžete nalézt potřebnou literaturu pro vaši školní, rodinnou nebo soukromou hudební potřebu.
Creative Commons License