Broumovské Bystření 2007

Heřmanovo letněníčko 2007

22. července - 4. srpna 2007
Heřmánkovice u Broumova

Pátý ročník čtrnáctidenního letního pobytu Heřmanova bratrstva v historických prostorách bývalé fary. Je určen dětem od 10 do 13 let, které se rády a s nadšením věnují hudebním, výtvarným, rukodělným a dalším tvořivým činnostem, a současně jim nevadí intenzivní tělesný pohyb v přírodě a větší fyzická námaha s tím spojená.


V případě zájmu si můžete prohlédnout fotografickou kroniku z tohoto Letněníčka.


Seznam přihlášených a náhradníků naleznete v připojeném seznamu.Přihlášení po zralé úvaze nakonec vybrali variantu
Dobrodružné letněníčko.
Tato forma preferuje více prožitek dětí spojený s intenzivním pohybem v přírodě a krajině Broumovska. Počítá s menší vazbou na dům, putováním a improvizovaným pobýváním ve skalách a dalších atraktivních lokalitách, které okolí Heřmánkovic nabízí a větší fyzickou náročností.

Nyní čekáme nejpozději do 31. května na vaše účastnické platby na účet č.78-8752740227/0100 opatřené variabilním symbolem shodným s vaším datem narození. Pokud do té doby neobdržíme potřebné korunky, vaše do té doby rezervované místo obsadí náhradníci.

Cena pobytu je 3000 korun.

Ubytování je v budově bývalé fary v Heřmánkovicích na palandách ve vlastních spacích pytlech nebo v přírodě ve stanech, improvizovaných či vlastnoručně zhotovených přístřešcích.

Jídlo je zpravidla 5x denně, vlastnoručně jej připravujeme pod odborným dohledem.

Základními potřebami kromě běžných věcí jsou dobrý spací pytel, kvalitní baterka, dobrý a ostrý kapesní nůž (nikoli dýka), hudební nástroje, zpěvníky.

Dobrodružné letněníčko předpokládá kromě toho toto speciální vybavení - dobrý a dostatečně objemný batoh (na cestách nelze vláčet spací pytel v ruce), do dvojice lehký, ale kvalitní stan, kvalitní karimatku, čelovku, jídelní nádobí.

Vedou Dáša Zbořilová, Kačka Valášková a Mojmír Poláček.

Creative Commons License