Broumovské Bystření 2007

O projektu

Broumovské Bystření je již několik let pravidelně se opakující sled prázdninových aktivit v krajině Broumovského výběžku zahrnující například tvořivé pobyty dětí, setkávání rodin s dětmi, terénní práci dokumentátorů památek nebo dílnu uměleckého zpracování kamene.

Zázemí pro všechny aktivity poskytuje objekt bývalé historické fary fary v Heřmánkovicích nedaleko Broumova.

Reflexe starších ročníků je možno shlédnout v archivu.

Projekt Broumovské Bystření se každoročně koná za podpory Královéhradeckého kraje.
Creative Commons License