Broumovské Bystření 2007

II. letní kurz sochařství s Janou Koen
aneb Tajemství zakleté ve spícím mramoru

18. - 26. srpna 2007
Heřmánkovice u Broumova

Uprostřed zelené broumovské přírody budeme mít v létě možnost měřit svou sílu s kamenem. Nebude to jen fyzická síla, které je sice také zapotřebí, ale jako opravdoví umělci budeme postupně proměňovat kámen nasazením celé své bytosti. Budeme se snažit porozumět jeho vnitřnímu proudění a pohybům, pochopit jeho vnitřní formu, která se skrývá pod povrchem tvrdé skořápky a je lidským očím neviditelná. Postupným odstraňováním jednotlivých vrstev se ze zdánlivě beztvaré mramorové hmoty vyloupne vzácné dílo, které by na věky spalo svůj věčný spánek, pokud by jej umělec svou vůlí a jemnou tvořivou dovedností nezviditelnil.

Obsáhlejší pohled do dílny (2007) přináší fotografie účastníků.


Nejen, že se nám podaří majzlíkem a kladivem probudit syrový kámen z jeho věčného snu a proměnit jej v krásnou sochu, ale zároveň tímto tvořivým procesem dochází k naší vnitřní proměně. Touto proměnou upevňujeme svou vůli, podporujeme soustředěnou cílevědomost, ale také vědomě, spíše citlivě a zdrženlivě, používáme svou fyzickou sílu. Takto viděno, pracujeme nejen na kameni, ale současně s ním i sami na sobě.

Lektorka Jana Koen – malířka, sochařka, učitelka umění, umělecká terapeutka a předsedkyně sdružení Antroposofických uměleckých terapeutů OEVAOK v Rakousku, pochází z moravského Vsetína na Valašsku. Jana Koen žije a pracuje již 30 let ve Vídni, kde také vystudovala goetheanské umění a artterapii. Pracuje jako umělecká terapeutka v sociálně terapeutické dílně pro duševně a tělesně handicapované lidi v Breintenfurtu u Vídně. Působila jako docentka waldorfského pedagogického semináře pro učitele v Brně a Olomouci a také na jiných místech Čech. V roce 1999 vybudovala a otevřela ve Vídni ,,Atelier Lindenbaum“ jako místo k umělecké, uměleckopedagogické a terapeutické tvořivosti. Pravidelně zde organizuje vzdělávací kurzy pro umělecké terapeuty a lékaře. Zároveň zde sídlí sdružení OEVAOK a pravidelně se zde schází duchovně vědecká skupina založená na antroposofii pod vedením Dr. Johannese Zwiauera a eurytmická skupinka.

Cena semináře je 3700,- korun (zahrnuje kurzovné 1905,- domácí kuchyni 1190,- ubytování 605,- ve vlastním spacím pytli na palandách v prostorách bývalé barokní fary.) + ev. 400,- Kč za objednávku základních majzlíků.

Nářadí k práci - především základní majzlíky na opracování mramoru (špičák, zubák, rovný majzlík) na požádání obstará u místního kováře Dáša Zbořilová. Ve výbavě účastníka musí být dále sochařské kladivo, kamenné brousky různé hrubosti a smirkový papír pod vodu od nejhrubšího po nejjemnější. Nezbytné je také pevné obinadlo na zpevnění zápěstí, několik párů gumových rukavic jako ochrana při broušení pod vodou a rozhodně ochranné brýle chránící oči před odštěpky.

Společné zpívání provází dílnu po celý týden. Hudební nástroje nejen pro večerní setkávání jsou tedy vítány.

Závaznou přihlášku: zasílejte nejpozději do 30.května 2007 na tuto e-mailovou adresu. nebo písemně organizátorce kurzu na adresu

Dáša Zbořilová, Nad Potokem 80, 550 01 Broumov

Tel: 724 764 418

Přihláška platí jen po zaplacení zálohy 1.000,- Kč, kterou můžete zaslat na číslo účtu ČS 000000-1613574183/0800. K platbě uveďte "sochařský kurz" a vaše jméno.

Záloha bude vrácena jen v případě vážné nemoci účastníka nebo stornování kurzu ze strany pořadatelů.

Jako stručný vhled do loňské dílny slouží komentovaná fotokronika.
Creative Commons License