Broumovské Bystření 2007

Kamenický kurz Jany Koen 2007 v obrazech

18. - 26. srpna 2007
Heřmánkovice u Broumova

Již druhý rok hostil areál historické fary v Heřmánkovicích skupinu kameníků, kteří pod vedením paní Jany Koen z Vídně oživovali mramor z Kralického Sněžníku.
Přestože počasí bylo v tomto létě více než aprílové, píle všech zúčastněných přinesla své plody, se kterými se chceme s vámi podělit na těchto několika vybraných snímcích.

Setkání začínalo zajímavým a pro všechny inspirativním výletem do pískovcových skalních měst Broumovska, jehož půvabná krajina rámovala celý týdenní pobyt.

Samotná práce začínala nejprve důkladným výběrem z dovezených kamenných bloků. Bedlivé Obcházení a obhlížení kolem takového mramorového kruhu se stalo doslova malým rituálem.

Když už měl každý vybrán kámen, který shledal svéhmu srdci a uměleckému cítění jako nejbližší, dostala slovo paní lektorka Jana Koen. Ve stručnosti seznámila se základy řemeslné práce v materiálu.

Atelierem pro všechny bylo jedno ze zákoutí za farou, kterému domácí se zalíbením říkají Háječek.

V poměrně častém případě nepřízně počasí se kameníci uchylovali do kryté dílny ve farské stodole vyzdobené obrazy malířky Evy Vejražkové z Prahy.

Samozřejmě, že k fyzicky poměrně náročné práci patří i posilující dobroty, které se chystaly ve farské kuchyni a podávaly v sousedící jídelně.

Kromě dospělých pracantů měl seminář i dětskou partu. Ta si svoje hry a drobná dobrodružství odbývala v bezprostřední blízkosti rodičů.

K získání dokonalé představy o formách, konvexních a konkávních plochách a dalších finesách sochařského umění sloužilo pravidelné večerní modelování z hlíny.

Zhotovení takového poměrně složitého objektu nebyla žádná hračka. Pracovalo se zpravidla v malých skupinách. Za večer se obyčejně stihla jedna taková forma.

Přestože zadání bylo stejné, výsledná práce nebyla vždy úplně totožná.

Takto vypadal jeden z výsledků modelování z jiného dne.

Ačkoliv byl program poměrně nabitý, řada kameníků si našla čas ještě na nejrůznější večerní zábavičky. Velké přízni se těšily dřevěné kostky, které přímo vybízely k nejrozmanitějšímu zpracování.

Muži například s chutí spouštění jednu z účastnic do umně vystavěné "věže".

Na samotný závěr nemohla chybět slavnostní vernisáž výstavy zde vytvořených děl.

Přehlídka přilákala dokonce i některé přespolní přátele a rodinné příslušníky.

Hosté mohli shlédnou pohromadě všechny hliněné formy z večerního snažení.

Milé příšeří okolního stromoví dávalo výstavě neopakovatelnou atmosféru.

Na závěr stručné fotografické vzpomínky na letní sanžení ještě představení jednotlivých aktérů semináře.
Každé jméno skrývá alespoň drobnou dokumentaci práce každého z kameníků.

Hlavní organizátorkou a tedy i duší celé akce byla Dáša Zbořilová z Broumova.

Odoborné umělecké vedení zabezpečovala s láskou paní Jana Koen.

Zřejmě nejmladší kamenickou učnicí byla Hanička Rambousková z Křinic. Že jí to ale sluší!

Z Prahy na Broumovsko přicestoval za kamenem, majzlíky a kladivem Honza Solnička.

Jarmil Brynda už zkoušel svoje kamenické umění v Heřmánkovicích druhým rokem.

Spolu s ním přijela z Příbrami i jeho partnerka Katka Slavíčková.

Za domácí klepala majzlíkem - a také již podruhé - Maruška Tumová.

Taktéž podruhé na setkání kameníků dorazil i Milan Novák.

Nepřijel sám, přivezl si svoji přítelkyni Šárku Šebelovou a její dvě děti.

Sixtus Bolom nebyl na faře v Heřmánkovicích žádným nováčkem, ale práci do kamene zkoušel jako svoji premiéru.

Také jednotliví členové již značně rozvětvené rodiny Neubauerů ze Žďáru nad Sázavou navštívili farní aktivity v minulosti již několikrát. Tentokrát na práci do kamene vyslali hlavu rodiny Tondu Neubauera.

Z Dobřichovic přicestoval Václav Kratochvíl s celou rodinou.

Pavel Tomec z Brna absolvoval již řadu výtvarných seminářů a patřil tedy k nejzkušenějším i nejvytrvalejším kameníkům.

Zdenka Nesvadbová byla poslední přihlášenou a na Broumovsko docestovala ze Semil.

O blaho žaludků všech účastníků se staral po celý týden Mojmír Poláček za vydatné pomoci Marušky Tumové.
Creative Commons License