Bývalá fara v Heřmánkovicích

Farní časopis Heřmánek

Heřmánek je občasník určený především členům Heřmánkovického farního bratrstva a příznivcům dění na Broumovsku. Seznamuje s aktuálními událostmi kolem obnovy a oživení objektu bývalé fary v Heřmánkovicích a mapuje související hemžení.
Příjemné počteníčko!

Heřmánek je zde k nahlédnutí ve formátu pdf.
K prohlížení těchto souborů potřebujete Abode Acrobat Reader, který si můžete stáhnout.Creative Commons License