Kralický Sněžník

Cestou k šťastným zítřkům

V sedmdesátých letech začala také éra plošné devastace lesních porostů rozsáhlými holosečemi, které se nemilosrdně zahryzávaly do dosud téměř neporušeného zeleného koberce obepínajícího celý horský masiv. Několikahektarové mýtní pásy, geometricky se zařezávající do lesa, nezapřely lásku lesních inženýrů k rýsovacím prknům. Ještě dnes - téměř po třiceti letech - jak dokumentuje přiložená fotografie, je tento zásah vidět. Statisíce kubíků kvalitního dřeva byly vyměňovány za tolik potřebnou zahraniční měnu. Krajina postupně měnila tvář v produkční mozaiku - zahrádku na pěstování dřeva.

Neméně problematickou se ovšem stala následná snaha o obnovu. Mýtní pásy byly už prakticky po celé 20. století monokulturně osazovány nepůvodními druhy smrku, které nejsou odolné vůči zdejšímu drsnému počasí. Ty dnes hromadně umírají také podporovány změnou půdního chemizmu a nastalými klimatickými proměnami posledního desetiletí. Holiny se vyšplhaly zásluhou kůrovcových, větrných i emisních kalamit až na temena kopců, kde bude zalesňování díky náporu větrů a značnému množství dlouho se držícího sněhu mnohem obtížnější, než v závětří spodních partií v údolí.
Creative Commons License