Kralický Sněžník

Původní hospodáři

Rozsáhlý lesní komplex byl, kromě hospodářského využití, odedávna vyhledáván jako oblíbený lovecký terén. Majitelé panství - Liechtensteinové - vybudovali na podporu lesního hospodaření i lovu na přelomu 19. a 20. století důmyslnou síť cest, chodníků a loveckých chat, které s větším nebo menším štěstím odolávají odlidštěnému přístupu státních lesních správců dodnes. Spolu s několika dalšími drobnými stavbami tak chaty i mechem porostlé stezky, obepínající v nepřehledném spletenci úbočí kopců, zůstávají dnes jediným dokladem zašlé slávy. Jsou dokladem doby, kdy les byl skutečnou a nepominutelnou přírodní hodnotou a hajný jejím zasvěceným správcem a ochráncem.

Do začátku sedmdesátých let byla dominantou Kralického Sněžníku vyhlídková věž. Zbylá hromada kamení dnes už jen vzdáleně připomíná zašlou slávu tohoto zajímavého místa. Okolní kopce jsou naštěstí ještě stále na svých místech ...
Creative Commons License