Kralický Sněžník

Kralický Sněžník a Collegium

Někdejší hluboké lesy a relativně čistá příroda Kralického Sněžníku učarovala už začátkem sedmdesátých let zakladatelům Collegia natolik, že sem od té doby pravidelně zajíždějí k rekreačním a pracovním výpravám. Prvotní romantický duch společných setkání s krajinou a jejími kopci nahradilo brzy vystřízlivění urychlené brutálními zásahy socialistických správců lesa, kteří systematicky rozsáhlými holosečemi plenili staleté porosty zděděného lichtensteinského dominia. Rychlou skázu tohoto malebného zákoutí dovršilo dobudování Chvaletické elektrárny. Ta, kromě trvalého přídělu sirných emisí, posílala do zdejší přírody též svoje zaměstnance na zotavenou. Stavba odpovídajícího kolosálního rekreačního střediska, následné budování lyžařského zázemí Rudou hvězdou z Brna a bezprecendentní stavba vysoko položené dřevařské svážnice v nejcennějších partiích masivu už byly jen posledními hřeby zaraženými bezcitně do duše zdejší přírody.
Creative Commons License