Kralický Sněžník

Objevovaní

Od roku 1972 započalo, a prakticky dosud stále trvá, objevování krajiny Králického Sněžníku. Systém lesních loveckých stezek umožňoval uskutečňovat nikdy nekončící průzkumné výpravy do jinak těžko přístupných strání, roklí a suťových polí. Propojoval nejen jednotlivé větší komunikace, ale především lesní chaty sloužící k úkrytu lovců nebo v nižších partiích i lesních dělníků před nepřízní počasí. Běžný turistický ruch, navíc v té době zanedbatelný, se omezil na tři značené turistické cesty spojující se na vrcholu Kralického Sněžníku (1424m). Tak bylo možné oddat se celé dny bloumání lesními zákoutími bez setkání s civilizací, které tolik vyhovovalo romantickému rozpoložení mladých lidí z Collegia vyrostlých v prostředí města.

Symbolem celé oblasti se pro mnohé stala kamenná plastika slona, která jediná odolala jako důkaz někdejší slávy v šedesátých letech zbořené turistické chaty pod vlastním vrcholem nedaleko pramenu řeky Moravy.
Creative Commons License