Týden pro broumovské kostely 2000-2001

Respekt
Ty kostely jsou naše
13.05.2002
Kultura - Autor: Martin Kontra - Strana: 22

Ty kostely jsou naše

Broumovský vikář přiškrtil rozvíjející se život ve své farnosti

Ještě před rokem se zdálo, že východočeské městečko Broumov se stává první úspěšnou vlaštovkou kulturního oživení venkova ve zdevastovaných Sudetech. Série koncertů, výstav a divadelních akcí, situovaných do chrámových lodí zdejších barokních kostelů, přilákala do Broumova tisíce lidí z širokého okolí a úsilí skupinky nadšených pořadatelů této týdenní akce přijeli osobně ocenit i předseda Senátu Pithart a prezident Havel. Radostný příslib kulturní tradice ale dostal už loni na podzim nečekanou trhlinu. Letní ruch ve zpustlých kostelích na Broumovsku totiž rozzlobil místního vikáře Josefa Zemana, který se rozhodl, že svatostánky na podobné účely už "nepůjčí". A stalo se. Přinejmenším z letošního kulturního léta v Broumově nebude nic.

Cesta ke kořenům

V polovině 90. let se šéf zdejší chráněné krajinné oblasti a ekologický aktivista Jan Piňos pustil na Broumovsku do obnovy starých cest. A před pěti lety se k němu přidala skupina přátel, brněnských hudebníků zabývajících se pod hlavičkou sdružení Collegium pro arte antiqua interpretací staré hudby. Kraj orámovaný vedle malebných kopců i velkoryse pojatou skupinou devíti skvostných Dienzenhoferových kostelů z počátku 18. století jim doslova učaroval. Vyhnání původních německých obyvatel a padesát let komunistické devastace sice s Broumovskem udělalo své, novousedlíci se ale pokusili někdejší kouzlo zachránit. Začali s opravami poničených křížků a svatých soch a společně s Piňosem a místní samosprávou vzkřísili v kraji i tradiční májová procesí. Před třemi lety navíc poprosili broumovského vikáře Josefa Zemana, aby je v létě pustil s jejich hudbou do zchátralých kostelů. Vikář souhlasil, aktivisté slíbili církvi výtěžek z plánovaných koncertů a v létě roku 1999 se rozběhl první ročník akce s názvem Týden pro broumovské kostely. Koncerty přilákaly hned napoprvé do kostelů stovky lidí a zvěst o neobvyklé akci se rozšířila za hranice kraje. Dalším důležitým impulzem byl příchod známého společenského aktivisty a bojovníka za práva zvířat Petra Bergmana, který si na Broumovsku koupil dům a ve spolupráci s radnicí se pustil do přeměny chátrajícího městského pivovaru na kulturní centrum. Díky Bergmanovi se loňský Týden rozšířil o vystoupení zahraničních avantgardních umělců. Rostoucí sláva ale přinesla broumovským nadšencům i první potíže. V televizním dokumentu, odvysílaném loni v říjnu, totiž kamera zachytila i letní vystoupení japonského tanečníka Ken Maie, který si v rámci své performance lehl polonahý na menzu oltáře kostela ve vesničce Šonov. Dráždivý obraz se nelíbil některým farníkům ani vikáři Josefu Zemanovi. Ten pak loni v listopadu publikoval v místním tisku text, v němž obvinil organizátory z urážky citu věřících a z toho, že vykradli obsah pokladniček s dobrovolným vstupným. Na závěr jim pak přes noviny vzkázal, že s půjčováním broumovských kostelů je konec.

Není těch problémů dost ?

Vikářův odpor ale zdaleka nesdílejí všichni věřící. "Byla to skvělá akce. Pro mě osobně znamenala naději, že se jako katolíci neuzavíráme zbytku společnosti," vzpomíná na význam zrušeného Týdne učitel náboženství z Broumova Milan Jirout. Mladý katolík si navíc pochvaluje, že po většinu času opuštěné broumovské kostely v létě zaplňovaly stovky lidí. "Stálo nás to hodně energie, která je teď pryč," říká trpce otec přehlídky Mojmír Poláček, který se mezitím na Broumovsku usadil natrvalo. Jeho příznivci jsou rozčileni o to víc, že Poláček je coby umírněný katolík znám svou smířlivostí a úctou ke spoluvěřícím. "Je to opravdu nepříjemné. Vikář Collegiu vyčítá třeba i tradiční noční pochod se svíčkami na oboru Hvězda," popisuje konflikt už zmiňovaný Jan Piňos. Ačkoli tuto slavnost tradičně doprovází zpěv křesťanských písní, vikář Zeman organizátory pochodu obviňuje, že si zahrávají s nepřijatelnou mystikou "přírodního kultu ohně". Mojmír Poláček přesto vidí spor s neústupným duchovním smířlivě. "Zkouším přijít na to, kde jsme udělali chybu," přemýšlí nad uplynulými měsíci. "Vikář zasel mezi lidi pochybnost o naší bezúhonnosti. Dochází mi, že jsme na všechno šli moc zhurta. Přivezli jsme sem městskou představu o krásách zdejšího kraje a po pár úspěších jsme podlehli dojmu, že máme vyhráno. Dnes vidím, že je nutné do toho všeho mnohem víc vtáhnout místní lidi." Nejvážnějším vikářovým obviněním je samozřejmě údajná zpronevěra vybraných peněz, organizátoři ale něco takového důrazně odmítají. Zemanovi odpůrci při debatách o penězích navíc poukazují na to, že na obnově broumovského kláštera pracuje pro vikáře firma Náchodská stavební společnost, jejímž jednatelem je podnikatel Josef Matoulek, odsouzený za miliardový podvod v CS fondech. Spolupráce dostala temné rysy ve chvíli, kdy vikář porušil svůj předchozí slib, že Collegiu pronajme malý pozemek před bývalou farou v Heřmánkovicích, kterou vlastní Mojmír Poláček. V dubnu Poláček a jeho věrní zjistili, že vikář ji místo toho pronajal svým stavebním partnerům. "Proč vás to zajímá? Budeme tam skládat stavební materiál," vysvětluje podrážděně ředitel Náchodské stavební společnosti smysl pronájmu malé louky v odlehlé příhraniční vísce. Získat vikářovo vysvětlení spolupráce s podvodníky či nenávisti vůči kulturnímu spolku není jednoduché. "Neopovažujte se o tom něco psát. Budu vás žalovat. To vám nestačí problény, které máte s českými politiky?" říká rozčilený vikář Zeman ve svých úředních hodinách pootevřenou škvírou ve dveřích broumovské fary. "A pamatujte si, že v těch kostelích se už nic dít nebude. Kostely nejsou všech lidí. Jsou církve," dodává a přibuchuje průzor do dopoledního slunce
Creative Commons License