Týden pro broumovské kostely 2000-2001

Koncerty, výstavy, přednášky, dílny, semináře a umělecké performance v autentických prostorách Broumovské skupiny kostelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Festival se uskutečnil v letech 2000 a 2001.

Přes relativní úspěšnost není možné jej nyní opět pořádat. Možné vysvětlení nabízíme níže.

Týden pro Broumovské kostely 2001 měl velmi kladnou odezvu u širokého publika a všech návštěvníků Broumovska. Bohužel vzbudil také vlnu kritiky ze strany duchovního správce kostelů P. Josefa Norberta Zemana, který nadále není ochoten poskytovat kostely pro pořádání tohoto festivalu. Následující dokumenty přibližují podrobnosti celé kauzy, která byla na podzim 2001 široce medializována (tisk, rozhlas, televize) a vyprovokovala další kladné i zamítavé reakce. Přes všechnu snahu organizátorů se nepodařilo rozhodnutí pana vikáře Zemana dodnes změnit. Proto se Týden pro broumovské kostely zatím nebudou konat.

Určitou specifickou náhradou se pro mnohé mladé účastníky může stát Broumovské Bystření.

Materiály k Týdnu pro broumovské kostely

Další ohlasy na Otevřený dopis
Creative Commons License