Týden pro broumovské kostely 2000-2001

Odpověď na otevřený dopis

Broumov 27. října 2001

Vážený pane vikáři,

mýlíte se, pokud si myslíte, že Vaše výtky po mne kloužou „jako po mokré kachně“, jak jste mi řekl do telefonu. Opak je pravdou. Zařezávají se velmi hluboko a velmi citelně. Mrzí mne, že jako duchovní jste projevil tak málo pochopení pro to, co nabízím svým životem, svými myšlenkami a svojí prací která nemá a nikdy neměla jiný účel než pomoci dobré věci. Jistě nedělám nic bezchybně, to bych nesměl být člověkem, ale v mnohých bodech mne Váš dopis podsouvá věci, které by mne nikdy nenapadly ani ve snu. Přesto neztrácím důvěru v to, že naše setkávání na lidské úrovni může pokračovat a Vaši pobouřenou reakci přijímám jako velkou životní zkušenost a zároveň školu. Takže jsem svým způsobem i vděčen, že šlapete po mém entusiasmu a myšlenkách. V určitém smyslu je mi to posilou.

A nyní věcně:

Inkriminovaný televizní pořad jsem neviděl ani netvořil. Budete-li ochoten, rád bych se setkal při společné diskusi nad tématy, které visí mezi námi jako překážky. Jisté je, že Týden pro broumovské kostely se bez Vašeho souhlasu konat nebude.

Finanční zpráva o letošním Týdnu pro broumovské kostely není dosud zpracována z prostého důvodu: poslední faktury za propagaci jsme platili díky vnějším okolnostem (pan tiskař byl po havárii na motocyklu dlouhou dobu hospitalizován) teprve v těchto dnech. Navíc celou práci děláme jako aktivisté - tedy ve svém volném čase. Doufám, že ji budeme schopni do týdne nabídnout našim partnerům.

K užitečnosti nebo naopak škodě, kterou Týden pro broumovské kostely způsobil máme zcela odlišné názory a nemá v tuto zjitřenou chvíli smysl písemně polemizovat. Vím, že jste některými programy nebyl nadšen, ale v závěrečné řeči jste přece jen připustil, že se dělá dobrá práce. Mrzí mne, že se na věc nyní díváte jinou optikou.

K věci Klášterní zahrady: výtky na adresu stále otevřené brány prosím adresujte na nájemníky dílny. Já jsem Vám osobně slíbil pravidelné zamykání a v tomto ohledu si nejsem vědom porušování tohoto slibu.

O zahradu jsem od chvíle nastěhování pečoval jako o vlastní ve smyslu bezplatné zahradnické údržby. Měl jsem za to, že to dělám jako gesto vděku vůči Vám, že jste mi umožnil v zahradě bydlet. Jednalo se o několikeré sekání trávy, vyčištění mostu, průklest zahrady s brigádníky, brigádnické odstranění smetí, vyžínání zaplevelených ploch. To vše jsem dělal s láskou a radostí v naději, že mohu přispět dobré věci.

Pokud jsem chtěl zahradu využít k nějaké práci a nebo veřejné aktivitě, vždy jsem Vás požádal o svolení. Bez Vašeho svolení do zahrady nevodím nikoho a ni zahradu nijak nevyužívám.

Při propagaci Slavnosti spadaného listí jsem dopředu deklaroval cíle akce - umožnit lidem a především lidem navštívit krásný prostor zahrady a začít pěstovat to, co v nás bylo léty komunismu zničeno - vztah a cit i k věcem, které mi nepatří. Spoluúčast Benediktinského opatství jsem volil proto, abych upozornil na to, že se nejedná o veřejný park, ale církevní území, které církev v budoucnu propůjčí k návštěvám částečně veřejnosti. Svoji roli určitého opatrovníka, kterou jsem ale myslím veřejně deklaroval i otci převorovi jsem zde zřejmě přecenil a je mi líto, že se stala předmětem Vašeho hněvu. Myslel jsem - zřejmě značně naivně, že svojí péčí dělám spíše věci užitečné, než nepravosti. Proto Vás prosím, vzdám-li se veřejných aktivit v zahradě, aby jste mi dovolil alespoň pro klášter zahradu dále vlastními silami a na vlastní náklady udržovat a pěstovat v ní okrasné květiny pro potěchu svoji, svoji rodiny i Vašich ev. návštěvníků. Dalších rolí se vzdávám. Dovolím si jen dokončit započatou etapu zprostředkování bezplatných odborných pomocníků (pan ing. Janda - pasportizace, pan Zastoupil - zaměření). Myslím, že právě pomoc těchto pánů je hmatatelným dokladem výsledků Týdne pro broumovské kostely, snad uhradí nepřímo farnostem spotřebovanou energii - pokud je to takto možné.

V Heřmánkovicích jsem s pozemky nepodnikal nic, pouze jsem letos čtyřikrát posekl býv. zahradu a zbavil jí náletových rostlin. Posbíral jsem asi 40 kg jablek z jediné plodící jabloně, nabízím jejich zaplacení v hodnotě, kterou určíte. Zároveň Vás tímto prosím o formální vyřízení pronájmu této parcely býv. zahrady, ostatní zapsané plochy bych mohl vzhledem ke své finanční situaci pronajmout pouze za závazek údržby.

Přese všechna uvedená fakta stále věřím ve světlo ve Vašem nitru, se kterým sledujete konání nás všech lidí hříšných a jako duchovního Vás prosím o odpuštění a modlitbu za moje další skutky, které snad budou vůči Vám jen skutky dobrými.

Kopii svého stanoviska si dovoluji zaslat i panu převorovi.

Pěkně Vás zdraví

Mojmír Poláček
Creative Commons License