Související odkazy

Broumovské Bystření 2008

III. letní kurz sochařství s Janou Koen
aneb Tajemství zakleté ve spícím mramoru

9. - 16. srpna 2008
Heřmánkovice u Broumova (historická fara)

Fotodokumentace kurzu

Náplň kurzu:
Tento seminář je určen všem, kteří chtějí objevovat tajemství zakleté ve spícím kameni a měřit s ním svoji sílu. Nebude to jen fyzická síla, které je sice také zapotřebí, ale jako opravdoví umělci budeme postupně kámen proměňovat nasazením celé své bytosti. Budeme se snažit porozumět jeho vnitřnímu proudění a pohybům, pochopit jeho vnitřní formu, která se skrývá pod povrchem tvrdé skořápky a je lidským očím neviditelná. Postupným odstraňováním jednotlivých vrstev se vyloupne skryté dílo, které by na věky spalo svůj věčný spánek, pokud by jej umělec svou vůlí a jemnou tvořivou dovedností nezviditelnil. Nebudeme tedy jen majzlíkem a kladivem probouzet syrový kámen z jeho věčného snu a proměňovat ho v krásnou sochu, ale zároveň tímto tvořivým procesem dojde k naší vnitřní proměně. Nejen, že budeme upevňovat svou vůli, podporovat soustředěnou cílevědomost, ale také vědomě, spíše citlivě a zdrženlivě budeme používat svou fyzickou sílu.

Takto viděno, pracujeme nejen na kameni, ale současně s ním i sami na sobě.

Lektorka:
Jana Koen – malířka, sochařka, učitelka umění, umělecká terapeutka, předsedkyně sdružení Antroposofických uměleckých terapeutů OEVAOK v Rakousku. Pochází ze Vsetína na Valašsku, žije a pracuje již 3O let ve Vídni, kde také vystudovala goetheanské umění a arteterapii. Pracuje jako umělecká terapeutka v sociálně terapeutické dílně pro duševně a tělesně handicapované lidi v Breitenfurtu u Vídně. Působila jako docentka waldorfského pedagogického semináře pro učitele v Brně a Olomouci a také na jiných místech v Čechách.

Nářadí:
základní 4 majzlíky na opracování mramoru (špičák, zubák, rovný majzlík) na požádání obstará u místního kováře Dáša Zbořilová. Ve výbavě účastníka musí být dále sochařské kladivo, kamenné brousky různé hrubosti a smirkový papír pod vodu od nejhrubšího po nejjemnější. Nezbytné je také pevné obinadlo na zpevnění zápěstí, několik párů gumových rukavic jako ochrana při broušení pod vodou a rozhodně ochranné brýle chránící oči před odštěpky.

Cena:
4100 Kč (zahrnuje kurzovné a náklady lektorky - 2500,-Kč, ubytování v objektu bývalé fary na palandách ve vlastním spacáku a domácí stravu 3x denně tamtéž - 1600,-Kč).

Pro nováčky přibude záloha 400,-Kč na objednané nářadí.

Přihlašování:
Závaznou písemnou přihlášku zasílejte nejpozději do 31. května 2008 na e-mailovou adresu
spolu se zálohou kurzovného 2500,-Kč na číslo účtu 1613574183/0800

V případě nekonání kurzu bude zaslaná záloha vrácena v plné výši.

Další informace:
Dáša Zbořilová, dasa.zborilova@tiscali.cz, tel: 724 764 418

Jako stručný vhled do loňské dílny slouží komentovaná fotokronika.
Creative Commons License