Související odkazy

Broumovské Bystření 2008

Heřmanovo letněníčko 2008

20. července - 2. srpna. 2008

Heřmánkovice u Broumova

Pátý ročník letního pobytu Heřmanova bratrstva v historických prostorách bývalé fary.

Máte-li chuť, můžete shlédnout mírně komentované obrázky z letního heřmanovského pobytu.

Členové Bratrstva v čerstvé sestavě 2008 byli vyfotografováni speciálně pro jejich i vaše potěšení.

Letněníčko bylo určen dětem od 11 do 14 let, které se rády a s nadšením věnují hudebním, výtvarným, rukodělným a dalším tvořivým činnostem, a současně jim nevadí intenzivní tělesný pohyb v přírodě a větší fyzická námaha s tím spojená.

Letošní pobyt byl ve znamení skutečného divadla. Ke spolupráci jsme přizvali zkušenou režisérku. Společně bychom připravovali nějaké hudební představení. Lov Krupíků však zůstal dále aktuální a byl rozšířen o některé specifické disciplíny.

Stav přihlášených můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.

Ubytování je v budově bývalé fary v Heřmánkovicích ve vlastních spacích pytlech nebo na zahradě ve stanech.

Jídlo je zpravidla 5x denně, vlastnoručně jej připravujeme pod odborným dohledem.

Základními potřebami kromě běžných věcí jsou spací pytel, karimatka, kvalitní baterka, dobrý a ostrý kapesní nůž (nikoli dýka), hudební nástroje, zpěvníky.

Cena pobytu je 3300 korun.

Vedou Dáša Zbořilová, Kačka Valášková, Lenka Břenková a Mojmír Poláček.

Přihlášky - dětmi vlastnoručně a výtvarně kvalitně zpracované - zasílejte prosím nejpozději
do 30. dubna na adresu Collegia.
Do tohoto termínu rezervujeme dřívějším účastníkům jejich místa, nové zájemce zařazujeme do seznamu přihlášených na místa čekatelů dle data přihlášky a v tomto pořadí také nahradí volná místa. Kapacita letněníčka je 21 dětí. Vyhrazujeme si právo přednostně zařadit nové zájemce odpovídající věkovému průměru skupiny, který je téměř 13 let.

Creative Commons License