Broumovské Bystření 2006

Letní kurz sochařství s Janou Koen

Opracování mramoru nebo pískovce
Pro všechny, kteří chtějí odhalit tajemství zakleté ve spícím kameni

Termín:
21. až 26. srpna 2006
Pondělí až sobota od 9:00 do 18:00, 2 hodiny polední přestávka
Místo konání:
bývalá historická fara, dnes v Heřmánkovicích na Broumovsku
Cena:
3000 Kč, zahrnuje kurzovné 1440 Kč, skromné ubytování (palandy, vl. spací pytle) 420 Kč a plnou penzi 1140 Kč
+ 400,-Kč za objednávku tří základních majzlíků

Jako nářadí potřebujeme majzlíky na opracování mramoru, špičák, zubák, rovný majzlík (na požádání obstará u místního kováře Dáša Zbořilová) a sochařské kladivo. Dále kamenné brousky různé hrubosti a smirkový papír pod vodu od nejhrubšího po nejjemnější. Pevné obinadlo na zpevnění zápěstí a několik párů gumových rukavic jako ochrana při broušení pod vodou, ochranné brýle jsou nezbytně nutné.

Lektorka

Jana Koen – malířka, sochařka, učitelka umění, umělecká terapeutka a předsedkyně sdružení Antroposofických uměleckých terapeutů OEVAOK v Rakousku, pochází z moravského Vsetína na Valašsku. Jana Koen žije a pracuje již 30 let ve Vídni, kde také vystudovala goetheanské umění a arteterapii. Pracuje jako umělecká terapeutka v sociálně terapeutické dílně pro duševně a tělesně handicapované lidi v Breintenfurtu u Vídně. Působila jako docentka waldorfského pedagogického semináře pro učitele v Brně a Olomouci a také na jiných místech Čech. V roce 1999 vybudovala a otevřela ve Vídni ,,Atelier Lindenbaum“ jako místo k umělecké, uměleckopedagogické a terapeutické tvořivosti. Pravidelně zde organizuje vzdělávací kurzy pro umělecké terapeuty a lékaře. Zároveň zde sídlí sdružení OEVAOK a pravidelně se zde schází duchovně vědecká skupina založená na antroposofii pod vedením Dr. Johannese Zwiauera a eurytmická skupinka.

Informace o kurzu

Dáša Zbořilová, dasa.zborilova@tiscali.cz. Tel: 724 764 418

Závaznou přihlášku spolu se zálohou 500,- Kč zasílejte nejpozději do 30.dubna 2006 na adresu Dáša Zbořilová, Nad potokem 80, 550 01 Broumov nebo dasa.zborilová@tiscali.cz

číslo účtu 000000-1613574183/0800
Creative Commons License