Související odkazy

Broumovské Bystření 2006

Každoročně se opakující projekt prázdninových aktivit zahrnujících tvořivé pobyty dětí přes kulturní festival Broumovské léta hrátky až po setkání dokumentátorů památek a pracovní setkání milců Broumovska při obnově památkových objektů a údržbě krajiny.

Místem dění je objekt bývalé fary v Heřmánkovicích nedaleko Broumova.

Reflexe starších ročníků je možno shlédnout v archivu.
Creative Commons License