Broumovské Bystření 2006

Heřmánkovické letněníčko

Podrobnosti o pobytu

Milí přátelé,
přes zelené louky a nadité pupeny k prasknutí se nezadržitelně i na Broumovsko blíží čas prázdnin a tak si Vám dovolujeme nabídnout Letní tvořeníčko - náš neodpočinkový pobyt pro děti od 8 do 12 let, který pořádáme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Ulita v Broumově na naší bývalé faře v Heřmánkovicích u Broumova.

Dětem nabízíme motivační hry propojující pohyb, hry, dobrodružství, legraci, hudební a výtvarné vyžití a taky - jako obyčejně - porci manuální práce spojené s každodenní přípravou jídla, topením, úklidem a dalšími praktickými dovednostmi.

Od dětí očekáváme:

 • vlastní chuť opět se aktivně zúčastnit letního pobytu v místech ve známých místech
 • neprodlené zaslání vlastnoruční přihlášky na adresu Collegia
 • schopnost získat od rodičů či jiných sponzorů příslib finanční podpory k letnímu pobytu
 • v určený čas samostatně sbalit zavazadla a zajistit si odvoz do Heřmánkovic
Od rodičů pak očekáváme:
 • prostudovat či prodiskutovat rodinný prázdninový itinerář a zvážit z tohoto pohledu vhodnost termínu 9. – 22. červenec 2006
 • závazně přihlásit telefonem, emailem či poštou svoje dítě do 31. března 2006 (pokud jste tak již neučinili), tedy do termínu, kdy „starým známým“ rezervujeme místo v naší dvacetihlavé dětské skupině
 • neopomenout tento termín, po kterém bude rezervované místo nenávratně obsazeno řadou již přichystaných čekatelů
 • přesvědčit se nebo telefonicky o jistém zařazení do seznamu účastníků
 • zaplatit do 31. května účastnickou sumičku ve výši 2900 korun na účet č.78-8752740227/0100 s variabilním symbolem shodným s datem narození vašeho dítka či dětí
 • opět neopomenout dodržet tento termín (při jeho zmeškání bude Vaše přihláška nenávratně vymazána a nahrazena přihláškou dalšího ze zbylých čekatelů)
 • držet palce dětem i nám – organizátorům, aby bylo letos teplé letní počasí (když už se otepluje i globálně).

Na letní setkání s Vámi a především Vašimi dětmi se těší a zdraví
Mojmír Poláček a Dáša Zbořilová
Creative Commons License