Chaty Kralického Sněžníku

Chata U strašidel neboli Strašidla


Strašidla aktuálně

Strašidla historicky (1. pol. 20. století)

V posledních letech se objevila řada zajímavých dokumentů a především fotografií s tematikou historie oblasti Kralického Sněžníku. Jedním z dlouholetých objevovatelů i ctitelů těchto kopců je i Luděk Veselý - Hak, který nám ze svého archivu poskytl unikátní snímek chaty, která se dříve německy jmenovala "Tříhrobová bouda". Odtud snad pozdější vžitý název Strašidla nebo U strašidel. Pozoruhodný na snímku je však - kromě dokladu o původním členění oken a pochopitelné absenci půdní světničky - charakter okolního starého lesa. Ten vypadá spíše jako bučina či přinejmenším jako hodně smíšený porost. Autor těchto řádků nese ve vzpomínkách v okolí chaty počátkem 70. 20. století let již smrkovou monokulturu, která poté v 80. letech ustoupila těžbě po větrné kalamitě nad chatou. Dnes okolní porost opět pilně dorůstá - opět bohužel zase spíše jen smrkem, jak je zjevné z novějších fotografií.


Strašidla podruhé (kolem roku 1996)

V letech 1994 - 1999 jsme dělili poslední týden prázdnin věnovaný práci mezi naše dvě nejoblíbenější chaty - Šindelku a Strašidla. V roce 1994 jsme vyměňovali shnilé trámy na Strašidlech, v létě 1995 jsme to zopakovali na Šindelce, o prázdninách 1996 přišly na pořad shnilé části podlahy na Strašidlech, o rok později totéž na Šindelce. Mezitím se impregnovaly obě chaty zvenčí, léto 1998 patřilo přezdění komínu na Šindelce a přestavbě rozpadených kachlových kamen. Konec prázdnin 1999 zaznamenal kompletní rekonstrukci podezdívky na Strašidlech a instalaci nového sporáku.


Podzim 2000 (?)

Jedna z mála starších fotografií dokumentuje ještě nízký smrkový porost v blízkosti chaty.
Říjen 2004

V podezdívce chaty se zachoval zajímavý kámen určující patrně stáří chaty.


Říjen 2004

Pohled na chatu z protější stráně, kde vznikla zásluhou kůrovce už docela pěkná světlina.

Na podzim 2004 si ovšem plíseň a hniloba vyžádala důkladnou opravu podlahy na Starašidlech. Postupně s končícími opravami jsme přesunuli aktivity směrem k okolnímu lesu, chodníkům - a to je i cíl pro příští léta.


Říjen 2004

Takový pohled se nabízel z oken chaty ještě nějakou chvíli po našem zabydlení v roce 1994. Dne už to vzrostlé smrky nedovolují.


Říjen 2006

Poslední barevné listí a žlutá tráva už neodvratně signalizují příchod zimy.


Říjen 2006

Potok pod chatou je nejen zdrojem pitné vody, ale zároveň i nevyčerpatelným námětem pro hry a pozorování.

Říjen 2006

Javor před chatou se vytahuje a zvětšuje, takže je otázka, zda nebude brzy vedle okrasy i nevítaným ohrožením stavby.

Březen 2008

Po delším čase se podařilo koncem jedné ze slabších zim za krásného dne udělat několik nových snímků chaty.

Březen 2008

Chata postupně zarůstá. Na podzim 2007 jsme už byli nuceni pokácet několik smrků bránících pohledu z chaty na okolní kopce.

Březen 2008

Současně se musíme začít podobným způsobem intenzivně starat o přísun slunce. Stromy kolem rostou závratným tempem a tak se chata začíná opět utápět v zeleném stínu.

Březen 2008

Sníh kolem chaty předstírá bohatou nadílku. Opak je však pravdou - letošní zima byla srážkově (tedy sněhově) nejslabší za několik posledních let. Podobně jako vloni, ani v letošní sezoně jsme proto v zimě nelyžovali. O Vánocích jsme pohodlně došli k chatě shora od Zbojnické bez návleků.
Říjen 2008

O prvním říjnovém víkendu se na Strašidlech sešla vzácná společnost bývalých Pištíků. Smyslem setkání bylo poléčit některé neodkladné "neduhy" chaty a nejbližšího okolí.
Zásluhou poměrně dobrého počasí se podařilo opravit shnilou podlahu v předsíni, vyrobit nový kryt na odpadovou jámu, obnovit podložní dřevěný rám latriny a zbavit půdu letitého nánosu zbytečností.
Pro dokreslení je možné nahlédnout do obrazové kroniky.Creative Commons License