Hudba - W. seminář Praha

Archiv obsahů vyučování a doporučené domácí práce
ve Waldorfském semináři v Praze - kurz P. Pitter


  26. - 28. 4. 2019
  Stručná rekapitulace obsahu vyučování
 • zavedení kánonů Jubilate et cantate a Surrexit Christus z Kánonické knihy I
 • opakování dosud málo zapamatovaných kánonů Per crucem a hebrejských kánonů Hašivenu, Lo jisa goj a Vihuda leolam tešev - viz níže
 • zavedení pojmu rytmické rondo a jeho praktické zažití (Hudební praktikum str. 15)
 • zavedení a procvičení instrumentálního ronda ronda Veselý výlet (Hudební praktikum str. 23)
 • Sborový zpěv a hra na flétny písně Hevenu šalom alejchem
 • opakování písní Tělo Krista a Stabat Mater Teď proměnami hlasu I a státní hymny Izraele Hatikva


   Doporučená domácí práce
 • stále opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných i mírně starších a dosud bezpečně neukotvených kánonů a písniček
 • tvorba a zápis další vlastní písně, nejlépe na zveršovaný text některého vybraného obrazu biblických starozákonních příběhů, s využitím motivické práce v předvětí a závětí; pokročilejší se již mohou pokusit i o mírně složitější písňovou formu nebo nově uchopení formy ronda
   Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou:
 • zobcové flétny
 • sborníky Zpívejte Pánu píseň novou, Hudební praktikum I a II, Teď proměnami hlasu I, Kánonická kniha I + II, Nejsnadnější intrády a tanečky a další rozdané písničky na volných listech
 • vaše vlastní nové písničky, potřebujete-li korekturu

  • 22. - 24. 3. 2019
   Stručná rekapitulace obsahu vyučování
 • zavedení kánonů Per crucem Kánonické knihy II a hebrejských kánonů Hašivenu, Lo jisa goj a Vihuda leolam tešev - viz níže
 • základy notografie při zápisu vlastních písniček
 • Sborový zpěv a hra na flétny písně Tělo Krista a Stabat Mater Teď proměnami hlasu I a státní hymny Izraele Hatikva


   Doporučená domácí práce
 • opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • tvorba a zápis jedné vlastní písně, nejlépe na zveršovaný text některého vybraného obrazu z legend, s využitím motivické práce v předvětí a závětí; pokročilejší se již mohou pokusit i o mírně složitější písňovou formu
 • doplnit chybějcí zápis na straně 7 Hudebního praktika II s přihlédnutím k notografickým pravidlům
   Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou:
 • zobcové flétny
 • texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • sborníky Zpívejte Pánu píseň novou, Hudební praktikum I a II, Teď proměnami hlasu I, Kánonická kniha II, Nejsnadnější intrády a tanečky a další rozdané písničky na volných listech
 • vypracovaný domácí úkol
 • zavedení kánonů Non nobis Domine, Alleluia I a II z Kánonické knihy II
 • hudební motiv a způsoby jeho využití v kompozici vlastních písniček
 • procvičení a zažití krátkých předvětí a závětí ve flétnové hře a zpěvu s využitím motivické práce
 • Sborový zpěv a hra na flétny písně Pavana (op.) a Cum decore ze sborníku Teď proměnami hlasu I


   Doporučená domácí práce
 • opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • tvorba a zápis jedné vlastní písně, nejlépe na zveršovaný text některého vybraného obrazu z legend, s využitím motivické práce v předvětí a závětí; pokročilejší se již mohou pokusit i o mírně složitější písňovou formu
 • zkoušet analyzovat po stránce motivické jakoukoliv písničku, se kterou přijdete v mezičase do styku
   Na příští seminář neopomeňte vzít s sebou:
 • zobcové flétny
 • texty k rytmickým a melodickým cvičením
 • sborníky Zpívejte Pánu píseň novou, Hudební praktikum I a II, Teď proměnami hlasu I, Kánonická kniha II, Nejsnadnější intrády a tanečky
 • vypracovaný domácí úkol
 • 25. - 27. 1. 2019

 • zavedení kánonů Jubilate Deo, Když ráno vstáváš a Laudate Deum z Kánonické knihy II
 • procvičení a zažití krátkých předvětí a závětí ve flétnové hře
 • skladebná forma v lidové písni a její osvojení analýzou jednotlivých písniček
 • První zkušenost se hrou ve flétnovém orchestru ze sborníku Nejsnadnější intrády a tanečky z 16. a 17. století ve skladbě Les Bouffons
 • Sborový zpěv a hra na flétny písně skladby Pavana ze sborníku Teď proměnami hlasu I


 • opakovat zpěv a flétnovou hru (je-li možná) u nově zavedenných kánonů a písniček
 • tvorba a zápis jedné vlastní písně nejlépe na zveršovaný text některého vybraného obrazu z legend, s využitím předvětí a závětí; pokročilejší se již mohou pokusit i o mírně složitější písňovou formu
 • zkoušet formálně analyzovat jakoukoliv písničku, se kterou přijdete v mezičase do styku • Creative Commons License