O nás

Collegium pro arte antiqua

Společnost pro studium, dokumentaci, ochranu a znovuoživení kulturního dědictví

Chcete-li podpořit snažení Collegia pro arte antiqua, můžete zaslat finanční příspěvek formou daru na náš účet:

FIO banka, č. ú. 2300045189/2010

pod variabilním symbolem 5555.

Na požádání Vám zašleme potvrzení o příjmu daru.
Creative Commons License