Drobnější aktivity Collegia v roce 2011

Plánovaný hudební program k víkendovému setkání se starou hudbou

Radešín 28. - 30. ledna 2011

        Vokální skladby

Autor

Název

Hlasy Pdf

Partitura
Pdf

Radešínské zpěvy

Bach - Jesu meine Freude
Byrd - Ave verum corpus
Donato - Chi la gagliarda
Grandi - Dixit Dominus
de Pres - El Grillo

Orladno di Lasso

13 villanell

Zašleme na požádání

Lodovico Agostini

Canzoni

Zašleme na požádání


        Instrumentální skladby

Autor

Název

Hlasy Pdf

Partitura
Pdf

Tielman Susato

Danserye I, II

Taneční písně a tance z 16. a 17. století

Johannes Schultz

Musicalischer Lüstgarte (1622)
dvouhlasé skladby

Johannes Schultz

Musicalischer Lüstgarte (1622)
čtyř a pětihlasé skladby

Johannes Schultz

Musicalischer Lüstgarte (1622)
Passamezzo (dva sbory S-A-T-B)

Soprán I. Alt I.

Tenor I. Bas I.

Soprán II. Alt II.

Tenor II. Bas II.

Lodovico Viadana

Sinfonie musicali (dva sbory S-A-T-B)

Hlasy podle výběru zašleme na požádání

La Venetiana

La Mantouana

La Fiorentina

La Cremonese
Creative Commons License