Chaty Kralického Sněžníku

Sněžná


Léto 1980

Archivní snímek dokumentuje chatu stojící tehdy ještě v hustém lese.


Říjen 2004

Větrná a kůrovcová kalamita posunula někdy v devadesátých letech hranici lesa nad chatu a obdařila toto místo kráným výhledem.


Říjen 2004

Zároveň je však Sněžná jako jedna z mála chat naplno vystavena rozmarům počasí. Ne nadarmo se lokalita jmenuje "Větrná".

Říjen 2004

Snad i zásluhou těchto nevzhledných plastových tubusů, kterými byla na přelomu tisíciletí celá oblast zamořena, se pomalu daří obnovit okolní les. Bohužel snaha o druhovou diverzitu, přes všechny proklamace pánů lesa, zůstává spíše zbožným přáním milců, než skutečným zájmem lesníků.


Říjen 2004

Návětrná poloha si vyžádala kromě kohouta na komíně i řadu náročných rekonstrukčních a udržovacích prací, aby chata i vzimě byla skutečně obyvatelnou. Za to vděčí iniciativě Luďka Veselého z Přerova a jeho mnohých přátel a pomocníků.


Říjen 2006

Pozdrav jen z dáli z nyní holého - a tedy vyhlídkového - hřebene k Sušině.

Červenec 2009


Červenec 2009


Červenec 2009
Creative Commons License