Bývalá fara v Heřmánkovicích

Minulost bývalé fary v Heřmánkovicích

Objekt bývalé fary byl postaven v roce 1783 jako obydlí a hospodářství pro faráře spravujícího sousedící kostel. Zásluhou vyhnání původního německého obyvatelstva kostel v 60. letech přestal plnit svoji funkci a také fara byla po dlouhá desetiletí opuštěna. Přestože se jedná o památku zapsanou ve Státním seznamu chráněných památek postrádala budova základní údržbu a ocitla se v havarijním stavu. Díky tomu se podařilo v roce 2001 Collegiu pro arte antiqua objekt koupit od církve. Od tohoto data se snaží toto občanské sdružení prostřednictvím svých členů a přátel o záchranu objektu a jeho opětovné navrácení do života. Práce postupují po etapách, takže v současné době ještě čekají na rekonstrukce střechy, sociální zařízení a prostory bývalých stájí, sklepů a stodoly. Obnova domu probíhá převážně prací dobrovolníků a tím více všem záleží na tom, aby o něj bylo dobře pečováno. Vážíme si jeho historické hodnoty a víme, že nesnese všechny typy činností. Spousta prvků je tedy choulostivá na způsoby zacházení (okna, okenice, dveře, kličky, nábytek, kování, kamna, omítky, štuky, osvětlovadla atp.), protože jsou často za hranicí své životnosti a jsou nenahraditelné. Při pobytu a aktivitách tedy předpokládáme šetrnost a úctu k práci našich předků i současných pečovatelů.
Creative Commons License