Broumovské Bystření 2006

Několik snímků z I. sochařské dílny s Janou Koen

Vítejte při stručné fotografické rekapitulaci letní dílny opracování kamene, která se uskutečnila v srpnu 2006 na Broumovsku ve Východních Čechách.

Sochařský kurz nabídla a vedla Jana Koen (na snímku s dvěma účastníky semináře). Probíhal v předposledním srpnovém týdnu roku 2006 za účasti 13 kameníků.

Zázemí k přednáškám, ubytování a stravování poskytla historická budova bývalé fary v Heřmánkovicích.

Pro práci využívali kamenící travnatý a částečně i stinný farský dvůr. Počasí však ne vždy přálo a tak bylo v deštivých dnech zapotřebí využít kryté prostory farské stodoly (v pozadí vlevo).

Hlavním materiálem pro sochařskou tvorbu byl mramor, který byl dopraven na místo z 80 kilometrů vzdáleného Kralického Sněžníku. Pro omezenou dobu semináře se jednalo o zpracování relativně malých kamenných bloků.

Pokusně byla také testována práce do místního Božanovského pískovce, který je vyhlášený jako nejkvalitnější materiál v naší zemi. Snad proto odolával statečně všemu snažení a práce s ním se nakonec ukázala být nad časové i technické možnosti krátkodobého pobytu.

Pracovalo se zásadně ručně, tedy bez použití elektrického nářadí. Také proto vyžadovalo vytvoření finálního díla od každého velkou dávku opravdové zdatnosti, zručnosti a posléze i trpělivosti.

Výsledný hrubý tvar získaný opracováním majzlíky byl do finále přiveden časově i fyzicky poměrně náročným broušením a leštěním.

Přestože v zadání nebylo zpodobnění člověka, některým se z prvopočátečního hledání formy podařilo vykouzlit i konkrétní tváře.

Přestože většina kameníků pracovala velmi zaujatě a téměř nepřetržitě celý týden vyhrazený semináři, dokončovací práce stejně čekaly na většinu zúčastněných až po skončení doma.
Creative Commons License