Drobnější aktivity Collegia v roce 2013

8. víkendové setkání se starou hudbou

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad partiturami převážně staré hudby.

1. - 3. března 2013

Mateřská škola Maitrea,

Sluštice

Mottem tohoto setkání budiž loučení se zimou a zcela praktická hudební příprava se na jaro prostřednictvím skladeb a písniček s doprovodem Orffovských nástrojů. Osvojíme si společně partitury ze sborníku Vyšlo slunce nad mraky a osvěžíme náš repertoár postními i velikonočními písničkami z barokních kancionálů.

Kromě toho ovšem neopomeneme consortovou hru snadnějších i složitějších partitur. V případě zájmu a vhodného nástrojového rozložení je opět možné zřídit skupinu věnující se barokním sonátám.

Předpokládaný program:

  Pátek 1. března 2013
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • po té rozjezd no nocležných destinací nebo uložení v prostorách Rodinného centra
  Sobota 2. března 2013
 • společná snídaně nocležníků z vlastních zásob
 • 9,00 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 10,30 kávová/čajová přestávka
 • 11 - 12,30 instrumentální zkouška (2 party)
 • 12,30 oběd v některé z nedalekých restauraci, procházka nebo individuální odpočinek
 • 15,00 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 16,30 kávová přestávka
 • 17 instrumentální zkouška II
 • 18,30 společná večeře ubytovaných, možný odjezd dojíždějících
 • 20,00 společné večerní muzicírování či individuální program nebo hudba v malých partách
  Neděle 3. března 2013
 • 9,00 - společná vokální zkouška
 • 10,30 kávová přestávka
 • 11 - 12,30 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 12,30 závěr setkání, úklid užívaných prostor, loučení, mávání, ev. odjezd na společný oběd do některé z blízkých restaurací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu.

S sebou: hudební nástroje, notové pulty, notové materiály z předchozích setkání, publikaci Vyšlo slunce nad mraky (kdo vlastní), tužka, guma, vhodný teplý oblek a přezutí

potraviny pro svépomocně připravované snídaně a večeře (pochutiny všeho druhu - zvláště domácí provenience vítány)

Ubytování: v prostorách Rodinného centra na vlastních karimatkách a ve spacích pytlech (zde k dispozici dvě prostorné místnosti, malá kuchyňka, sprcha)

Co to stojí: ubytování 50 Kč/noc

Účastnický poplatek 350 korun (zahrnuje vedení, přípravu a zapůjčení materiálů, pronájem prostor)

Zájem i nezájem: vyjádřete písemnou nebo ústní formou na obvyklé adrese.

Notové materiály na předběžnou přípravu zašleme na požádání.


Seznam ohlášených účastníků


Termíny příštích setkání:

2. - 10. srpna 2013 letní rodinné hudební setkání na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší (předběžně dohodnutý termín) s přecházejícím samostatným uměleckým pobytem starších dětí od 28. 7. 2013
Creative Commons License