Drobnější aktivity Collegia v roce 2013

7. Víkendové setkání se starou hudbou

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad partiturami převážně staré hudby.

11. - 13. ledna 2013

Waldorfská škola, Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky

Hlavní náplní setkání je seznámení s novými a stále jen mírně obtížnými skladbami raně barokní duchovní hudby.

Kromě toho ovšem neopomeneme consortovou hru snadnějších i složitějších partitur.

Předpokládaný program:

  Pátek 11. ledna 2013
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • po té rozjezd no nocležných destinací
  Sobota 12. ledna 2013
 • snídaně v hostujících rodinách, přiblížení ku škole
 • 9,00 společná vokální zkouška, částečně v hlasových skupinách
 • 10,30 kávová přestávka
 • 11 - 12,30 instrumentální zkouška (2 party)
 • 12,30 oběd v nedaleké restauraci, procházka nebo individuální odpočinek
 • 15,00 vokální zkouška
 • 16,30 kávová přestávka
 • 17 - 18,30 pokračování tanečních kreací
 • odjezd do rodin ku večeři a noclehu nebo společná studená večeře dle uvážení na místě a večerní muzicírování či individuální program nebo hudba v malých partách
  Neděle 13. ledna 2013
 • 9,00 - společná vokální zkouška
 • 10,30 kávová přestávka
 • 11 - 12,30 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 12,30 oběd v blízké restauraci, závěr setkání, loučení, mávání

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu. V případě zájmu můžeme během programu zajistit honorované hlídání dětí.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály z předchozích setkání, tužka, guma, vhodný oblek a přezutí

Ubytování: u Poláčku v Holasicích, u Poláčků v Brně nebo ve vlastním spacím pytli a na karimatce v prostorách školy

Co to stojí: ubytování dle dohody s domácími

Kurzovné 200 korun (zahrnuje vedení a přípravu materiálů)

Zve a vede: Mojmír Poláček

Zájem i nezájem: vyjádřete písemnou nebo ústní formou na obvyklé adrese.

Notové materiály na předběžnou přípravu zašleme na požádání.


Seznam ohlášených účastníků


Termíny příštích setkání:

22. - 24. 3. 2013 - 8. víkendové setkání se starou hudbou (opět ve Slušticích)

2. - 10. srpna 2013 letní rodinné hudební setkání na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší (předběžně dohodnutý termín) s přecházejícím samostatným uměleckým pobytem starších dětí od 28. 7. 2013
Creative Commons License