Drobnější aktivity Collegia v roce 2012

Víkendové setkání se starou hudbou

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad partiturami převážně staré hudby.

9. - 11. března 2012

Waldorfská škola, Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky

Hlavní náplní setkání je seznámení s historickými tanci, které tvoří velkou část nástrojové hudební produkce především v renesanci. Světem tanečního pohybu nás provede
host setkání - Klára Raková.

Kromě toho ovšem neopomeneme společné zpívání čtyřhlasých partitur instrumentální consortovou hru snadnějších i složitějších partitur.

Závěr v neděli odpoledne bude patřit veřejné přehlídce naučeného pro naše nejbližší i veřejnost za spoluúčasti orchestríku Waldofské školy v Brně.

Předpokládaný program:

  Pátek 9. března 2012
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • po té rozjezd no nocležných destinací
  Sobota 10. března 2012
 • snídaně v hostujících rodinách, přiblížení ku škole
 • 9,00 společná vokální zkouška 11 - 12,30 instrumentální zkouška (2 party)
 • 12,30 oběd v nedaleké restauraci, procházka nebo individuální odpočinek
 • 15,00 představení Kláry Rakové, výuka jednoduchých renesančních tanců za hudebního doprovodu vybraných instrumentalistů 17 - 18,30 pokračování tanečních kreací
 • odjezd do rodin ku večeři a noclehu nebo společná studená večeře dle uvážení na místě a večerní muzicírování či individuální program nebo hudba v malých partách
  Neděle 11. března 2012
 • 9,00 - společná vokální zkouška
 • 10,30 kávová přestávka
 • 11 - 12,30 společná taneční a instrumentální zkouška, příprava na odpolední vystoupení
 • 12,30 oběd v blízké restauraci,
 • 14,00 veřejná přehlídka naučeného
 • 15,00 závěr setkání, loučení, mávání

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě.

Po dohodě se lze též zúčastnit jen dílčí části programu. V případě zájmu můžeme během programu zajistit honorované hlídání dětí.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály z předchozích setkání, tužka, guma, vhodný oblek a přezutí ku tanci i nedělní sváteční veřejné produkci

Ubytování: u Poláčku v Holasicích, u Poláčků v Brně

Co to stojí: ubytování dle dohody s domácími

Kurzovné 200 korun (zahrnuje vedení a přípravu materiálů)

Zve a vede: Klára Raková, Mojmír Poláček

Zájem i nezájem: vyjádřete písemnou nebo ústní formou na obvyklé adrese.

Notové materiály na předběžnou přípravu zašleme na požádání.


Seznam ohlášených účastníků

Termíny příštích setkání:

15. - 17. 6. 2012 Holasice (Svatojánská slavnost)

22. - 29. července 2012 letní rodinné hudební setkání na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší

listopad 2012 - W. škola Praha s adventním a vánočním repertoárem
Creative Commons License