Drobnější aktivity Collegia v roce 2012

Víkendové setkání se starou hudbou

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad partiturami staré hudby.

13. - 15. ledna 2012
Waldorfská škola Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky

Cílem setkání je studium dalších skladeb z Radešínských zpěvů, přezpívání snadnějších skladeb do připravovaného nového sborového zpěvníku a přehrání nových opusů instrumentální hudby přibylých do našeho collegiálního archivu. A samozřejmě pro přespolní také setkání se zrekonstruovaným stánkem waldorfského školství v Brně.

V druhém plánu se také společně zamyslíme nad místem dalšího setkání (Vranov u Brna) a alternativami pro léto.

Pro náročnější instrumentalisty budou připraveny další consortové partitury pro různá obsazení.

Pro společné snažení obou nástrojových skupin (A i 1) jsou opět určeny dvousborové skladby Lodovica Viadany (lehké seznámení v létě) a nebo novinkové dvosborové Passamezzo Johanna Schultze.

Předpokládaný program:

  Pátek 13. ledna 2012
 • příjezd v podvečerních hodinách, čajový rozehřívací dýchánek
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
 • po té rozjezd no nocležných destinací
  Sobota 14. ledna 2012
 • snídaně v hostujících rodinách, přiblížení ku škole
 • 9,00 společná vokální zkouška 11 - 12,30 instrumentální zkouška (2 party)
 • 12,30 oběd v nedaleké restauraci, procházka zapoznáním školy nebo individuální odpočinek
 • 15,00 vokální zkouška 17 - 18,30 instrumentální zkouška
 • odjezd do rodin ku večeři a noclehu nebo společná studená večeře dle uvážení na místě a večerní muzicírování či individuální program nebo hudba v malých partách
  Neděle 15. ledna 2012
 • 9 - společná vokální zkouška
 • 10,30 kávová přestávka
 • 11 - 12,30 společná volkálně - instrumentální zkouška, závěr setkání
 • 12,30 oběd v blízké restauraci,
 • asi 13,30 loučení, rozjezd domů

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály z předchozích setkání, tužka, guma

Ubytování: u Poláčku v Holasicích, u Poláčků v Brně

Co to stojí: ubytování dle dohody s domácícmi

Kurzovné 200 korun (zahrnuje vedení a přípravu materiálů)

Zve a vede: Mojmír Poláček

Zájem i nezájem: vyjádřete písemnou nebo ústní formou na obvyklé adrese.

Notové materiály na předběžnou přípravu zašleme na požádání.


Seznam ohlášených účastníků

Termíny příštích setkání:

9. - 11. 3. 2012

15. - 17. 6. 2012 (Svatojánská slavnost)

a letní rodinné hudební setkání
20. - 29. července 2012
nebo
27. - července - 5. srpna 2012

Plánovaný hudební program s materiály určenými k samostudiu
Creative Commons License