Drobnější aktivity Collegia v roce 2011

Víkendové setkání se starou hudbou

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad partiturami staré hudby.

28. - 30. ledna. 2011
Radešín u Nového Města na Moravě

Cílem setkání je oprášení lehčích a instrumentálních vokálních opusů z letního setkání a nově seznámení s partiturami Orlanda di Lassa a Lodovica Agostiniho.

Pro náročnější instrumentalisty jsou připraveny skladby Johannese Schultze a na místě budou k dispozici další consortové partitury pro různá obsazení.

Pro společné snažení obou nástrojových skupin (A i 1) jsou určeny dvousborové skladby Lodovica Viadany (lehké seznámení v létě) a nebo novinkové dvosborové Passamezzo Johanna Schultze.

Předpokládaný program:

  Pátek 28. ledna 2011
 • příjezd v podvečerních hodinách, ubytování
 • 20,00 - 21,30 společné přivítání, seznámení, rozezpívání a vokální zkouška
  Sobota 29. ledna 2011
 • 9 - 10,30 společná vokální zkouška
 • 11 - 12,30 instrumentální zkouška (2 party)
 • 12,30 oběd
 • 13,30 - 15,00 individuální program nebo společná procházka
 • 15 - 16,30 vokální nebo instrumentální zkouška (podle potřeby a dohody)
 • 17 - 18,30 společná vokálně - instrumentální zkouška
 • 18,30 večeře
 • 20,00 individuální program nebo hudba v malých partách
  Neděle 30. ledna 2011
 • 9 - 10,30 společná vokální zkouška
 • 11 - 12,30 společná volkálně - instrumentální zkouška, závěr setkání
 • 12,30 oběd
 • 13,30 loučení, rozjezd domů

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě.

S sebou: hudební nástroje, notové materiály, notové pulty, tužka, guma

Ubytování, stravování a zkoušení: Hotel Radešín

Každý z účastníků si rezervuje a hradí pobyt sám včetně ev. objednávek jídla

Co to stojí: ubytování a strava dle ceníku Hotelu Radešín

Kurzovné 200 korun (zahrnuje vedení a přípravu materiálů)

Zve a vede: Mojmír Poláček

Zájem i nezájem: vyjádřete písemnou nebo ústní formou na obvyklé adrese.

Seznam ohlášených účastníků

Plánovaný hudební program s materiály určenými k samostudiu


Termíny příštích setkání:
 • 25. - 27. 3. 2011
 • 13. - 15. 5. 2011  Creative Commons License