Archiv

Další dokumentační překvapení - tentokrát ze Zdoňova

Přestože pokračování dokumentačního křížkového snažení v rámci programu Zapadlými cestami minulosti se v létě 2006 zúčastnili skutečně už jen skalní fandové, o překvapivé objevy opět nebyla nouze. Na následujících fotografiích se s vámi chceme podělit o radost z nalezení mimořádně zajímavého objektu, který v katastru obce Zdoňov minulí dokumentátoři v roce 2000 pohříchu přehlédli.

Zdánlivě jednoduchá forma nalezeného sloupku představuje díky svému tvarosloví ojedinělý a zároveň i jeden z nejstarších objektů v našem broumovském sběru.

Jedná se mariánský sloup, tentokrát však se čtverhranným dříkem zakončeným originálně nikou na (chybějící) plastiku.

Podstavec odkazuje celou stavbu do 2. poloviny 18. století. Zařazujeme ji tedy právem mezi nejstarší dochované stavby v oblasti CHKO.

Vlastní dřík obsahuje na třech hlavních pohledových stranách kompletní text Ave Maria.

Třetí - resp. první stranu se začátkem textu nebylo díky nepříznivým světelným podmínkám možné vyfotografovat.

Nápis na této straně podstavce už stačila na základě zde uveřejněné fotografie přečíst členka dokumentační skupiny Kateřina Zylinská.

"Gott nebs seyner werthen Mutter zu ehren ist hiesige Capellen aufgesetzet worden von..." - v překladu "aby byly uctěny všechny hodnoty (přednosti, příkladné vlastnosti) Matky Boží, byla vystavěna tato kaple od..." Text pokračuje na další straně tohoto kamenného bloku.

Tady už však při dešifraci půjde skutečně o oříšek. Jako ostatně na mnoha dalších dochovaných památkách - čas a příroda nelení.

Trochu záhadné je zakončení, snad se jedná o zeměkouli, ale díky výšce a okolní zeleni se lze zatím jen dohadovat o skutečné podobě.

A tak už lze jen dodat, že i úctyhodný počet 330 zdokumentovaných staveb nevylučuje stále nová překvapení a s tím spojené badatelské potěšení a radost. Na shledanou na Broumovsku v příštím roce!
Creative Commons License