Archiv

Historická fotodokumentace aktivit Collegia v letech 1989 - 2009

Při příležitosti 20. výroční založení Collegia pro arte antiqua v roce 2009 digitalizovali Zuzka a Radim Poláčkovi archivní fotografie dokumentující dění od prvních krůčků po tehdejší "současnost".

Jedná se bohužel o nekomentovaný obrazový materiál, jehož hodnotu ocení pohlříchu spíše bývalí členové, kteří se aktivit účastnili a budou schopni identifikovat tváře i místa. Jediným pomocným vodítkem může být název souboru, který obsahuje vročení a název aktivity nebo místo konání.

Soubor 400 snímků si můžete prohlédnout zde.
Creative Commons License