Kalendář akcí

Přehled akcí Collegia v roce 2011

Aktivity jsou uspořádány v sestupném chronologickém sledu.
Tento výčet je průběžně doplňován a rozšiřován o aktuálně organizované podniky.
Pokud postrádáte více informací, napište si o ně na adresu naší společnosti.
18. 12. 2011
Adventní hudební slavnost

Setkání členů a příznivců Collegia v převánočním čase spojené se společným zpíváním za orchestrálního doprovodu.
23. - 30. 8. 2011
Řemeslný týden v Holasicích

Týden věnovaný zajímavé práci při obnově rodinného statku v Holasicích spojený s možností přivýdělku. Cílem snažení je pomoc při obnově dřevěných kontrukcí napadených tesaříkem v rámci dřevěného progamu.


13. - 24. 7. 2011
Radešínské hudební léto

V pořadí již druhý prázdninový slet rodin s dětmi i bez nich nad partiturami staré hudby. Již téměř jako domů se vracíme do Radešína, kde nám poskytuje zázemí balonový zámek a hotel.


18. - 19. 6. 2011
Svatojánská slavnost v Holasicích

Historicky první pokus o oživení atmosféry tajemné noci vážící se k slunovratovému času nejdelšího světla, probuzených živlů a snivé atmosféry nastupujícícho léta.

13. - 15. 5. 2011
3. víkendové setkání se starou hudbou v Radešíně

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad partiturami staré hudby.


25. - 27. 3. 2011
2.víkendové setkání se starou hudbou, Mlýn Peklo, Zdislavice

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad partiturami staré hudby.


2. února 2011
První Malá slavnost umění

První díl z pravidelného setkávání nadaných dětí, mladých lidí a rodičů ve Waldorfské škole v Brně. K vidění i slyšení to nejlepší z umělecké produkce vzniklé právě z podnětů waldorfské pedagogiky.


28. - 30. 1. 2011
1. víkendové setkání se starou hudbou v Radešíně

Slet milovníků zpěvu a instrumentální hry nad partiturami staré hudby.
Creative Commons License