Kalendář akcí

Přehled akcí Collegia v roce 2008

Aktivity jsou uspořádány v sestupném chronologickém sledu.
Tento výčet je průběžně doplňován a rozšiřován o aktuálně organizované podniky.
Pokud postrádáte více informací, napište si o ně na adresu naší společnosti.
3. - 5. října 2008
Obnovovací víkend na Strašidlech

Pracovní víkend pod Králickým Sněžníkem věnovaný větším údržbovým pracem na chatě U strašidel. Zváni jsou všichni pravidelní návštěvníci, kterým není lhostejný stav našeho milého srubu.

29. června - 31. srpna 2008
Prázdninové aktivity Collegia

Každoročně pořádá Collegium řadu pobytových, prožitkových a vzdělávacích letních aktivit pod souhrnným názvem Broumovské Bystření. Jsou určeny rodinám s dětmi, dětem bez rodičů, mladým lidem i dospělým. Jak název napovídá - odehrávají se v odlehlém a zároveň malebném koutu naší země - v Broumovském výběžku. Svojí náplní se dotýkají umění, řemesel, památkové ochrany i hledání vztahu k místu, krajině a člověku.
13. - 15. června 2008
Předprázdninové divadelní setkání Heřmanů v Jičíně

Letošní prázdninový pobyt Heřmanova bratrstva v Heřmánkovicích bude věnován nastudování skutečného divadelního představení s hudbou. Abychom se na tuto událost mohli doopravdy důkladně připravit, svoláváme mimořádný slet Heřmanů, tentokrát do Jičína.
6. - 8. června 2008
První trávoseč v Heřmánkovicích

Další z příležitostí k setkání členů Collegia a přátel Broumovska v Heřmánkovicích. Záminkou ke společnému spočinutí v krajině je tentokrát sečení a uklízení trávy na louce před farou.


16. - 18. května 2008
Setkání k svátku Nejsvětější Trojice

Setkání členů a přátel Collegia pro arte antiqua v Ostružně u Jičína u příležitosti svátku Nejsvětější trojice s příznivci a iniciátory programu Mariánská zahrada a členy občanského sdružení Societas Trinitatis.


18. - 20. dubna 2008
Otvírání jara v Heřmánkovicích

Otvírání jarní sezony v Heřmánkovicích spojené s drobnými pracemi kolem domu a otvíráním studánek.12. - 16. března 2008
Setkání Heřmanů na Strašidlech

Pobyt členů Heřmanova bratrstva a dalších přátel na chatě u Strašidel pod Králickým Sněžníkem.

Creative Commons License