Archiv

Termíny „pracovních“ sobot v Holasicích

na jaře a v létě 2010

Sem doplňujeme určité konkrétní sobotní práce podle počasí, potřeby i fyzických možností, času řemeslníků či materiálové dostupnosti. K završení tohoto snažení připojíme ještě jeden celý týden na konci prázdnin.

Termín

Předpokládané práce

Přihlášení pomocníci

13. března

Vyklízení půdních prostor

M. Poláček, M. Tumová

27. března

Vyvážení zbytečností do kontejneru v Lažánkách
příprava hostinského pokoje
instalace nové kadibudky dozahrady
povrchová úprava kadibudky
nivelace a doměření pozemku a domu
hrabání trávníků, vláčení větších travních ploch

Radim Poláček, Vojta a Bětka, M. Tumová, M. Poláček, A. Tumová

10. dubna

stěhování zbylých věcí na půdě
příprava hostinského pokoje (zdění, malování, instalace kamen, uklízení)
vyklízení starého skla a železa

24. dubna

zpracování, nakládání, odvoz a uložení asi 8m3 palivového dřeva z lesa
nakládání a odvoz starobylé mlátičky

Radim Vojta a Bětka Poláčkovi, M. Tumová, M. Poláček, děti Dynkovy, Tomáš Richter

15. května

těžba, odvoz a uložení tyčoviny na laťové ploty
natírání okna v podkrovním pokojíku
zakopání nádrže na dešťovou vodu na zahradě

M. Poláček, R. a Z. Poláčkovi, Tereza Dynková

22. května

instalace dešťové kanalizace na dvoře a její zaústění do stávající kanalizace

M. Poláček, M. Tumová, Tomáš Richter

19. června

výkop a instalace vsakovacích nádrží vodu
druhý nátěr okna v hostinském pokoji
instalace koberce a kompletace nábytku do hostinského pokoje
stěhování notového archivu
výroba nových postelí do hostinského pokoje a jeho další zařizování

Radim Poláček, M. Poláček, M. Tumová

26. června

další těžba, odvoz a uložení tyčoviny na laťové ploty

Radim poláček, M. Poláček, M. Tumová

23. – 30. srpna

bílení předsíně hostinského pokoje
čištění půdy a nátěr krovu proti dřevokaznému hmyzu
svážení zbytku starých plotů a dřeva ze zahrady
příprava nářaďovny na obnovu podlahy a výstavbu lehké příčky
řezání latí na ploty
instalace sloupků na nový plot

Tereza Dynková Jirka Dynka Anička Mrazíková Lucie Mrazíková Michal Rosman

9. října 2010

stěhování věcí na půdě, sondy do podlahy
dokončení laťování plotu
betonování plochy pod hoblovku
úprava terénu před kurníkem

Radim Poláček, M. Poláček, M. Tumová




Creative Commons License