Archiv

Hlavní myšlenky programu

  Při přípravě programu jsme vycházeli z následujících pozorování
 • současný život naší západní civilizace založený na čerpání a širokém využití energií ze země umožnil v nebývalé míře přenechat činnosti vykonávané dříve výhradně lidskýma rukama strojům.
 • zažíváme vrcholné období nesporného materiálního blahobytu a pohodlí.
 • zároveň to přináší i stále větší závislost na technologiích a stálém přísunu energie.
 • současně s tím člověk ztrácí mnoho ze své někdejší schopnosti postarat se skutečně sám o sebe.
 • rychle mizí mnohé vědomosti i dovednosti pracně nabyté a kultivované po dlouhé období lidského vývoje.
 • hmotný nadbytek přináší oslabení vůle člověka ke skutečnému, často namáhavému tvoření i práci se zemí a materiály z ní vyrostlými.
 • dřívější běžné každodenní dovednosti pro zachování života se náhle stávají vítanými prostředky terapie člověka.


  V tomto smyslu nabízíme mladým lidem i dospělým z Collegia i širšího společenství možnost podílet se na nově vznikajícím Řemeslném programu. Jeho cílem je vyplnit volný čas smysluplnou a užitečnou rukodělnou prací.  Creative Commons License