Májová procesí krajinou Broumovska

S Collegiem na procesí

Broumovsko a Policko 1998 - 2005

V letech 1998 - 2005 se z podnětu členů Collegia pro arte antiqua a s přispěním dalších partnerů uskutečnila řada procesí do krajiny Broumovska. Zpočátku šlo o snahu navázat na dávnou tradici pěšího cestování s hudbou a zpěvem k výrazným poutním místům a zároveň přispět novou formou k znovuoživení bývalých historických tras, které vlivem automobilismu i změny vztahu člověka ke krajině postupně ztrácely svůj význam. Součásně byla tato procesí poděkováním za četné úspěšné snažení jednotlivců i obcí při obnovování zaniklých stezek a na ně se vážících malých skarálních památek - kaplí a křížů. Těm se tak zásluhou přítomnosti kněze dostalo začasté nového posvěcení po mnoha desítkách let.
Prvních aktivit se účastnilo vždy několik stovek lidí a jarní putování představovalo slavnostní milník v životě broumovské komunity věřících a mnoha hostů z blízka i z větší dálky.

Poslední léta procesí sledovala tradiční trasu poutníků z oblasti Policka do vyhlášených Vambeřic, která v terénu také již téměř zanikla, nebýt četných kamenných památek, které jí v minulosti doprovázely. Postupnou rezignací na hudební složku se postupně vytrácela původní slavnostnost i vnější atraktivita podniku pro vzdálenější hosty. Putování krajinou však v pozměněné podobě pokračuje péčí farníků z Police nad Metují.
Creative Commons License