Májová procesí krajinou Broumovska

Májové procesí 2001
po obnovené historické Šonovské cestě

Broumov 26. května 2001

Začátek procesí byl samozřejmě v kostele. Mši svatou celebroval pan vikář Zeman.
Jak by při procesí mohla chybět hudba 
v podání souboru Collegia pro arte antiqua. Pro letošek byla vybrána Missa canonica raně barokního skladatele Jacoba Handla - Galluse.
Procesní přenosný varhanní pozitiv nemůže už chybět při žádné "traktací". Ještě že našeho sedmdesátikilového bobečka mohl celou dlouhou cestu véz vůz (říkají si nosiči).
Cesta do Šonova byla skutečně krajinářskou lahůdkou. Byla připravena nezměrnou pílí vedoucího Správy CHKO pana Jana Piňose za přispění Města Broumova a dalších ochotných a nadšených lidí z místa.

Had poutníků jakoby neměl konce.

Panoráma města Broumova za zády a krásné počasí vylákaly letos k putování rozkvetlou krajinou snad několik stovek účastníků 
a někteří přijeli často skutečně zdaleka. Májové procesí už má po třech letech opakování skutečně dobré jméno i za Broumovskými stěnami.
Pan Vikář byl, jako ostatně každý rok, výborně připraven a jeho čtení z evangelií 
i společné modlitby při zastávkách u křížů byly jistě skutečným zážitkem i pro ty 
z návštěvníků, kteří jindy kostel míjejí bez povšimnutí.
Tento krásný kříž povstal doslova z mrtvých. Zbouraný a zarostlý v terénu byl nalezen zkušeným zrakem pana sochaře Honzátka 
a pod jeho rukama také znovu ožil do této nové krásy. Novým posvěcením opět vstoupil do života.
Vzácnou příležitostí k setkání představovala
i mimořádná návštěva tří sester benediktinek sídlících nyní v daleké polské Przemysli. Budou to ony, které během tří let nově osídlí osiřelý konvent v Broumově.
Muzikanti nelenili a přezpívali snad celý procesní zpěvník dvakrát dokola. Celý 
v černém a v kloboučku vedl vytrvale notu celou cestu vzácný host a inspirátor obnovy hudební části procesí pan Michal Pospíšil 
z Prahy (Nebužel).
Závěr procesí u kaple sv. Kříže patřil litaniím Karla Holana - Rovenského a samozřejmě požehnání všem, kteří nelenili a svojí přítomností podpořili jak myšlenky společenské obnovy Broumovska, tak především společným zpěvem a společnou modlitbou poprosili o dobrou úrodu, příznivé počasí a dobrý čas - a to nejen na Broumovsku.

Fotografoval a pro potřeby této galerie laskavě poskytl pan Milan Foglar z Police nad Metují (milan.foglar@seznam.cz). Díky za nezištnou práci tedy směřujete, stejně jako my, tímto směrem.
Creative Commons License