Metodický seminář

VIWA - Vokálně-instrumentální ansámbl Waldorfského semináře v Praze

Tematická osnova seminářů

1) Všeobecná hudební průprava

Rytmika
 • - rytmické hry, hra na tělo, říkadla jako rytmický element
 • - osvojení a zažití teoretických pojmů – doba, takt, metrum, rytmus, tempo, dynamika
 • - rozšíření hudební paměti
Pentatonika
 • - konstrukce, osvojení a zažití ve zpěvu i hře na nástroje
 • - improvizace v pentatonice
 • - melodizace říkadel a básní v pentatonice
 • - vytváření doprovodu na orff. nástroje
Dur – mollová melodika
 • - hlasová, intonační a paměťová cvičení – dvou a třítónová říkadla, říkanky v tónové řadě
 • - předvětí, závětí, hudební perioda a další elementární hudební formy
 • - vícehlasý zpěv – průprava na kánonech a lidovém dvojhlasu, sborové zpívání
 • - elementární variační schopnosti
 • - improvizace nad harmonickým základem
 • - rozšíření hudební paměti
Harmonie
 • - osvojení základních harmonických funkcí a jejich využití
 • - harmonizace dětských a snadných lidových písní
 • - realizace harmonického doprovodu na orff. nástrojích
 • - harmonický doprovod na jiné nástroje – kytara, klavír
Orffovský instrumentář
 • - metodika využití v elementární hudební výchově
 • - osvojení hry na orffovský instrumentář
 • - četba a dešifrace partitur
 • - vytváření vlastních doprovodů k dětským písním a kánonům

2) Rozšiřující hudební kompetence

 • - hra na zobcovou flétnu – postupné rozšiřování dovedností
 • - hra na jiný – nejlépe harmonický hudební nástroj
 • - čtení basového klíče
 • - transponování
 • - schopnost čtení notového zápisu jednoduchých partitur
 • - orientace v dějinách hudby
 • - vhled do antroposof. souvislostí hudby a jejího působení
 • - osvojení hudebního repertoiru k epochovému vyučování na 1. st. WŠ (písničky z pohádek a bajek, starozákonní, starých kulturních epoch etc.)
 • - osvojení hudebního repertoiru pro výroční slavnosti
 • - získání hráčské i pěvecké jistoty při všech hudebních aktivitách, léčba trémy

3) Doplňkové rozvíjející aktivity

Prožitková setkání společně se členy Vokálně – instrumentálního waldorfského ansámblu rozvíjející schopnost spontánního hudebního vyjádření, jistoty ve vokálním i instrumentálním projevu a odrážející v hudbě např. jednotlivé výroční slavnosti;

Termíny:

 • - 26. - 30. 10. 2019 WZŠ Příbram s dětmi
 • - 2. - 5. 1. 2019 Panenská Rozsíčka nebo Orlické hory (Vánoce v hudbě) s dětmi
 • - 31. 1. - 2. 2. 2020 WMS Sluštice
 • - 27. - 29. 3. WMS Sluštice
 • - 8. - 10. 5.2020 Želichov (Otvírání studánek) – s dětmi
 • - nebo 19. – 21. 6. 2020 Želichov (Svatojánská slavnost) – s dětmi
 • - 8. – 15. 8. 2020 - letní intenzivní soustředění v Podkrkonoší s nastudováním významnějšího vokálně – instrumentálního díla zakončené veřejným vystoupenímPřípadné náměty, nalezené nedostatky nebo chyby sdělte prosím správci.  


Program ke stažení Pdf souborů:
Creative Commons License