Související odkazy

Pištiklub

Co je Pištiklub

Pištiklub je společenství talentovaných mladých hudebníků shromážděných kolem flétnové třídy Základní umělecké školy Pavla Křížkovského v Brně - Komíně. Vznikl nenápadně v průběhu roku 2013 a v současnosti už sdružuje 12 členů. Kromě hudebních aktivit ve škole i mimo ni nabízí další vyžití ve volném čase spojené s pohybem, hrami, řemesly, poznáváním památek a krajiny i nových zajímavých lidí.

Členy jsou tedy dítky a mladí lidé hrající s vervou na hudební nástroje, rádi však tvořící také výtvarně a ke všemu ještě s oblibou pobývající v dobré partě. Přidat se může každý, kdo zvládne zpaměti zahrát či zazpívat aspoň 10 písniček a k tomu dokáže připravit vlastnoručně výtvarně a ještě zajímavě vyvedenou přihlášku.

O víkendech či o prázdninách je základnou Pištiklubu rodinná usedlost u Poláčků v Holasicích, která nabízí nejen potřebné zázemí pro hraní všeho druhu, ale také úkryt před nepohodou s možností vaření a vcelku pohodlného nocování.

Základním poznávacím znamením člena Pištíklubu je vlastnictví Pištíků - to jsou malé odznaky fungující jako doklad narůstajících schopností. Modré pištíky prokazují sběhlost a šikovnost v hudební oblasti, hnědé potom odpovídají dovednostem při hrách a poznávání světa mimo školu a hudební svět.

Aktuality z pištivého světa přináší občasník určený všemu Pištictvu s názvem PIŠTINOVINY
Creative Commons License