Související odkazy

Archiv

Pravidelné setkávání s uměleckým programem

Malé slavnosti umění jsou příležitostí k pravidelým měsíčním setkáváním s hudbou, mluveným slovem a výtvarným uměním.

Smyslem je vytvořit nový prostor pro prezentaci získaných uměleckých či řemeslných dovedností dětí rodičům a veřejnosti a opačně - rodičů a veřejnosti dětem.

Malé slavnosti umění jsou určeny nadaným či nápaditým a činorodým dětem, rodičům i příznivcům a v budoucnu snad i širší veřejnosti.

Odbývají se každou první středu v měsíci od 18 hodin zpravidla v prostorách hudebny Waldorfské školy na Plovdivské 8 v Brně nebo na jiných vhodných a inspirativních místech.

Program nabízí dostatečnou volnost k tomu, aby mohl přispět v podstatě každý, kdo dokáže vytvořit něco mírně nadstandardního a zároveň milého a v širokém slova smyslu „uměleckého“, co by mohlo potěšit nejen nejbližší, ale i širší publikum.

Malé slavnosti umění vytvářejí zázemí pro živé a dělné setkávání mezi často nepříliš propojenými světy uměleckého snažení dětí, mladých lidí a dospělých. Současně je to forma hledání podpory často klopotného uměleckého snažení.

Podrobný projekt




Creative Commons License