Klub milců Broumovska

Co je Klub milců Broumovska?

Klub milců Broumovska sdružuje všechny domácí i přespolní, znalce, příznivce a především milovníky Broumovského výběžku, jejich přátele nebo rodinné příslušníky. 
Zároveň oslovuje všechny, kteří se chtějí o tomto kouzelném koutu naší země něco dozvědět, byli by ochotni přispěchat s vlastním vyprávěním či zkušenostmi, rádi poznávají nová zajímavá místa a lidi kolem nich a nebo třeba dokáží přiložit ruku k dílu při obnově krajinných detailů nebo drobných kulturních památek na Broumovsku.

Klub milců Broumovska pořádá se čtrnáctidenní pravidelností večerní setkávání pro veřejnost. Na ně jsou zváni nejrůznější osobnosti regionu k vyprávění, promítání obrázků, ale především k vzájemnému poznání, výměně zkušeností a třebas nalézání nových zajímavých témat nebo vyhledávání dalších milců naše kraje.

Členství je dobrovolné, otevřené všem a nevyplývají z něho žádné povinnosti. 

Výhodou členství je možnost získávat pravidelně informace o dění prostřednictvím elektronické pošty nebo do vlastní poštovní schránky (zde po zaplacení nezbytných tiskových a poštovních výloh).

Klub milců Broumovska vzniká v rámci širšího projektu Broumovsko - můj domov. Vznikl začátkem roku 2004 péčí občanského sdružení Collegium pro arte antiqua sídlícího v Broumově. Collegium tak pokračuje ve svém dlouhodobém snažení na poli studia, dokumentace a oživení kulturního dědictví v naší oblasti. V dobré paměti je program Cesty ke kořenům uskutečněný v letech 1999 - 2002 jehož součástí byly dva ročníky Týdne pro broumovské kostely. Ten nyní pokračuje například projektem soupisu drobných památek v krajině s názvem Zapadlými cestami minulosti a nebo letním vzdělávacím cyklem Broumovské Bystření. Od léta 2004 je Collegium pořadatelem kulturního festivalu Broumovské léta hrátky.

Partnery projektu, který se koná za finanční podpory Nadace VIA
a Města Broumova, jsou dále Hobra Školník a Správa CHKO Broumovsko..Creative Commons License