Broumovské Bystření 2005

Hudební / pracovní radovánky 2005

24. července – 6. srpna 2005
Bývalá fara Heřmánkovice

Prázdninový pobyt pro mladé lidi od 12 do 15 let věnovaný hudebním, pohybovým, manuálním a tvořivým aktivitám. Souběžná příprava následujícího festivalu Broumovské léta hrátky, jeho doprovodných programů a zahajovacího vystoupení.

Vede Mojmír Poláček a spol.

Velevážené členstvo a přeuctivé představenstvo Bratrstva farního se sídlem t. č. v Heřmánkovicích na Broumovsku na vědomost všem příznivcům dává:

  • léto povážlivě se přiblížilo

  • je tedy čas plány snovati

  • nápadů jest přemíra, nutno tedy vybírati

  • počátek těšení na dobu vakací jest vhodný

  • čas kvapí - tedy se znamením dání nutno příliš neotáleti

Nabídka jest následná a hned možná dvojí:

 

Fig. 1:

Čtrnáctidenní pobyt pro náctileté s hrou na instrumenty muzkální a zpěvem umělým i některými radovánkami vakačními vhodně prokombinovaný a koncertním vystoupením v chrámové prostoře renaissanční slavnostně ukončený. Mírná hudební kvalifikace jakož i odhodlání k práci zkušební potřebné jsou.

Připravit nutno 2800 peněz českých k střechy nad hlavou a potravinami zásobování zabezpečení.

 

Fig. 2:

Čtrnáctidenní pobyt pro zdatné náctileté prací fyzickou při úpravě krajiny vyplněný a náklady pobytové tím enormně snižující či naopak nečekaně mírně do plusu přivádějící. Zatížení pracovní vyžínáním mezí a údržbou cest historických i novějších zabývati se bude, což činnost nelehká a často v parnu letním úmornou zdáti se bude. Připravit nutno 1800 - 0 peněz českých čož odvislé jest od pracovníků počtu , počasí i aktivity pracovní. Schopnost práce s kosou a srpem jest vítána.

 

Fig. 3:

Kombinace Kombinace Fig. 1 a 2, bez koncertního vystoupení, poplatky pobytové v tomto případě 1800 korun koštovati budou.

Radovánky garantuje dozorce hudební i pracovní Mojmír Poláček

 

Listy přihlašovací

se zřetelným figůry vyznačením a daty osobními zasílati nutno do 30. dubna k adrese

Collegium pro arte antiqua,
Klášterní zahrada 226, 550 01 Broumov
nebo přístroje telefonního využít možno. 491 521 238
Creative Commons License