Broumovské Bystření 2004

Broumovské léta hrátky 2004

Festival hudby, výtvarného umění a filmového dokumentu spojený s uměleckými dílnami, přednáškami, tematickými výlety za výraznými dominantami i osobnostmi a praktickou péčí o krajinu a její památkový fond. To vše v podmanivé a unikátně zachovalé oblasti Broumovského výběžku doplněno setkáním se zajímavými a přemýšlivými lidmi.

Kdo to dělal?

Pořadatelsky a především hostitelsky se snaží parta nadšenců sdružená v občanském sdružení Collegium pro arte antiqua.

Proč se to dělalo?

Navazuje na předešlé roky, kdy bylo možné využívat ke kulturním aktivitám zdejší málo využívané kostely známé Broumovské skupiny autorsky připisované Dientzenhoferům. Ty jsou nám však dnes uzavřeny a proto hledáme novou podobu letního setkání lidí, které jsme v minulosti do našeho kouta přilákali a které bychom neradi ztratili. A navíc - jednoduše vyjádřeno - hledáme nové milce pro opuštěnou krajinu, která nás samotné magneticky přitáhla. Nechceme jít cestou pouhého pietního oprašování kulturní minulosti, máme drobné ambice vytvářet spíš zajímavou nabídku nového podníceni a inspirováni někdejším.

Jak jsme si to představovali?

Dosavadní týdenní koncept počítal s podvečerními koncerty, nočními projekcemi hodnotných dokumentů, během dne pak s hovory a dílnami tvůrců, vystupujících umělců a tematickými výpravy za zajímavými lidmi do nádherné krajiny plné otisků někdejší zašlé slávy Broumovska. Nicméně formu neuzavíráme a hledáme nové a nové podněty k dalšímu rozšíření. Chceme vytvořit prostor pro podnětné setkání lidí různých profesí i zaměření inspirovaných zdejším kulturním a krajinným dědictvím.

Kde se to odbývalo?

K dispozici máme objekt historické fary s přilehlou stodolou a nevelkým pozemkem, který využijeme jako základnu. Stodola se osvědčila jako výstavní i koncertní prostor. Objekt poskytne také skromné ubytovací zázemí aktivním účastníkům a částečně nenáročným hostům. Nicméně v okolí je řada zajímavých inspirujících míst, která by se zajisté dala také zapojit.

Kdo tam byl?

S nabídkou účasti na tomto podniku se obracíme na zajímavé osobnosti kultury a umění ochotné přijet, pobýt a nabídnout ze sebe sama formou např. představení svého vlastního úsilí, vedení krátké dílny, zapojení do dialogu s účastníky nebo využívající jinou formu společného prožitku potenciálu krajiny a místa. Současně počítáme s účastí těch přátel a příznivců, kteří v minulosti pomáhali při dobrovolnických projektech v krajině Broumovska

Co jsme tím sledovali?

Rádi bychom povzbudili zdejší ochablý kulturní a společenský život, využili podmanivou krásu okolní krajiny a naučili se v ní skutečně plně žít – tedy nejen pracovat, ale setkávat se a seznamovat s lidmi a vytvářet nové předivo vztahů mezi nimi i místem jejich života. Tomu chceme pomoci vytvářením potřebných příležitosti. A tohle by mohla být jedna z nich.

Co naopak nesledujeme?

Samoúčelnou sebestřednou exhibici domácích i hostů provozovanou formou rychle přijedu – rychle předvedu a nejlépe hned odjíždím.

Kdo to platil?

Požádali jsme o grantovou podporu Krajský úřad v Hradci Králové a Město Broumov. Z takto získaných nevelkých prostředků bychom rádi podpořili cestovní a pobytové výlohy všech, kteří budou ochotni dělat něco pro druhé.

Kde se lze dozvědět více o organizátorech a jejich snažení?

K tomu jsou k dispozici webové stránky Collegia pro arte antiqua na adrese www.collegium.cz

Kdo do toho „fouká“?

Mojmír Poláček s rodinou a přáteli, kteří se těší na letní setkání s vámi.

Podpořeno v rámci projektu Broumovsko - náš domov Nadací VIA, Hobrou Školník a Městem Broumovem
Creative Commons License