Broumovské Bystření 2003

Podrobná programová nabídka

Letní dotýkání minulosti a umění v památné kulturní krajině Broumovska

Nabídka prázdninových aktivit pro milce historie, památek, hudby, zpěvu, společné nezištné práce a přemítání ve prospěch pozapomenutého, leč kouzlem stále vyzařujícího, koutu naší země obkrouženého Javořími horami a Broumovskými stěnami.

Pořádá a zve Collegium pro arte antiqua za podpory Komunitního centra při SVČ Ulita v Broumově, INEXu - Sdružení dobrovolných aktivit, Města Broumova a Královéhradeckého kraje.

Heřmánkování aneb Dubový tábor v Heřmánkovicích
Třináctidenní prázdninový tvořivý pobyt pro kluky a dívky od 8 let.

Termín:
28. 6. - 10. 7. 2003
Náplň:
v pěkném starobylém a památném domě pod Jestřebími horami bychom si společně rádi vyzkoušeli: vyřezávat nejrůznější hudební nástroje a učit se na ně hrát, zpívat a vyrábět zpěvníky, postavit vlastní pec a v ní vypálit své výrobky z hlíny, upéct voňavý chléb a housky, uvařit chutnou krmi pro sebe i kamarády, sestrojit vodní plavidlo a zdolat nekonečnou hladinu Amazonského jezera, prožít den a noc v temných heřmánkovických hvozdech ve vlastním přístřešku, projít objevitelskou stezku pískovcovou roklí, vystoupat náročnou horocestou na vrchol jinak nedostupné skalní věže. A to vše doplníme obvyklými i zcela speciálními prázdninovými radovánkami v lese,v rybníce, na louce, ve skalách či v naší stodole - řádírně.
Cena:
2400 korun
Vedou:
Dáša Zbořilová, Ivana Bambasová a Mojmír Poláček
Pořádá:
Komunitní centrum při SVČ Ulita v Broumově
Fáráme na faru
Pracovní pobyt věnovaný poznání, obnově a zútulnění historické fary v Heřmánkovicích
Termín:
21. – 27. 7. (I) a 24. 8. - 31. 8. 2003 (II)
Náplň:
již tradiční setkání členů Heřmánkovického farního bratrstva, jejich kamarádů a přátel i zcela neznámých dobrovolníků z domova i ciziny majících chuť část dne pracovat na obnově památkově chráněného objektu a v dalším čase se sami nebo se starými či novými přáteli toulat krajinou, skalami i lesy, objevovat skrytá zákoutí prosycená historickými reáliemi někdejšího působení benediktinů, případně trávit společně chvíle povídáním, zpěvem či jinými bohulibým způsobem. Velociped doporučenou součástí výzbroje. Možnost propojení s následnou aktivitou!
Ubytování:
fara v Heřmánkovicích u Broumova (na palandách ve vlastních spacích pytlech)
Stravování:
svépomocí pod odborným dohledem
Cena:
ubytování zdarma, stravné 80 korun za den (v případě úspěchu projektu v krajské grantové soutěži možno zcela zdarma nebo s maximální slevou!)
Vede:
Mojmír Poláček
Zapadlými cestami minulosti
Studium, dokumentace a údržba drobných památek v krajině Broumovska
Termín:
27. 7. - 3. 8. 2003
Náplň:
smyslem pobytu určeného nejen domácím a zahraničním zájemcům - dobrovolníkům je pokračovat v započatém dokumentačním úsilí a v péči o často zanedbané nebo přímo ohrožené objekty. Krajina Broumovska je, zásluhou péče broumovských benediktinů, působících tu po dlouhá staletí, poseta stovkami drobných, převážně sakrálních, památek - křížů, soch světců, kaplí nebo křížových cest . Vítaná je schopnost kreslení, elektronického fotografování, čtení zašlých nápisů a značek, či kvalifikované práce s databází. Dobrým a vítaným předpokladem je přítomnost vlastního bicyklu. Možnost propojení s předchozí aktivitou. Ubytování: fara v Heřmánkovicích u Broumova (na palandách ve vlastních spacích pytlech)
Stravování:
svépomocí pod odborným dohledem
Cena:
110 korun za den (členové HFB 80 Kč)
Vede:
Mojmír Poláček
Kancionál - Tancionál
Netradiční interpretační dílna
Termín:
3. 8. - 10. 8. 2003
Náplň:
Zpívání, hraní, psaní a tančení duchovních písní z českých barokních kancionálů (Michna, Kadlinský, Šteyer, Holan, Božan) se závěrečným koncertem ve Zdoňovském kostelíku... V českých barokních kancionálech totiž najdeme poměrně veliké množství písní, které ryze duchovní text obuly do hudebního hávu (rytmus, melodie, harmonie) dávných populárních tanečních „hitů“. Vznikly tak jakési “Tance pro Duši“, podmanivé a všem dostupné. Proč se nepokusit naučit i svá Těla jejich „dobovému“ ztvárnění? Ubytování: fara v Heřmánkovicích u Broumova (na palandách ve vlastních spacích pytlech)
Stravování:
svépomocí pod odborným dohledem
Cena:
kurzovné 500 korun, ubytování a stravování 1000 korun (členové HFB 600 korun)
Vede:
Michael Pospíšil (Ritornello Praha)
Convivium musicum
Hudební hostina z renesanční a raně barokní ansámblové hudby
Termín:
10. 8. – 17. 8. 2003
Náplň:
setkání hudebníků nebo studentů hudebních škol všech stupňů při společném studiu vícehlasých vokálních či instrumentálních partitur 16. a 17. století. Vítány jsou především smyčcové nástroje, flétny, hoboje, fagoty, pozouny či ještě lépe jejich historičtí předchůdci, cembalisté, varhaníci a zpěváci všech hlasových skupin. Ladění 440 hz. Uzavřením společného snažení je závěrečný veřejný koncert z nastudovaných skladeb v renesančním kostelíku ve Zdoňově v sobotu 16. 8.
Ubytování:
fara v Heřmánkovicích u Broumova (na palandách ve vlastních spacích pytlech)
Stravování:
svépomocí pod odborným dohledem
Cena:
kurzovné 300 korun, ubytování a stravování 1000 korun (členové HFB 600 korun)
Vedou:
Mojmír Poláček, Jan MarečekCreative Commons License