Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Co jsou Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Jindřichův Hradec 1999 - 2001

V letech 1999 - 2001 bylo Collegium pro arte antiqua zakladatelem a organizátorem tří ročníků hudebního festivalu s názvem Slavnosti Adama Michny z Otradovic. Slavnosti byly přirozeným završením mnohaletého setkávání členů a přátel Collegia s hudbou tohoto významného rodáka z Jindřichova Hradce. Dveře do světa Michnovy hudby a jeho souputníků otevřela mnohaletá čilá spolupráce s vynikajícím znalcem, badatelem, interpretem, hudebníkem a v neposlení řadě podnětným člověkem Michalem Pospíšilem. Ten dokázal mladé lidi, sjíždějící se pravidelně k soustředěné práci na dva letní týdny do Jindřichova Hradce, nadchnout pro krásu starých partitur a připoutat k často nelehké studijí práci vedoucí k nečekaným uměleckým výsledkům. Prožitek ze společného zpěvu a instrumentální hry v často autentických prostorách Michnova působení se nesmazatelně vryl do vědomí hudebníků a provází je dodnes v jejich dalším životním snažení.

Přestože se festival se konal s nasazením práce desítek dobrovolných pomocníků a za pinanční podpory Ministerstva kultury, BCB Phare a Města Jindřichova Hradce, představoval svým rozsahem sousto, které nebylo schopno Collegium s omezenými dobrovolnickými silami dále organizačně nést. Festival pokračuje v různých podobách a za účasti mnoha původních i nových pomocníků i v následujících letech v různých podobách a s dramaturgickou obměnou.
Creative Commons License